Danske Socialister. Portrætter og Skildringer

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Jul. Gjellerup Kjøbenhavn Danske Socialister. Portrætter og Skildringer


Frejlif Olsen - Danske Socialister.djvu Frejlif Olsen - Danske Socialister.djvu/4 titelblad

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

DANSKE

SOCIALISTER.

Portrætter og Skildringer

af

Frejlif Olsen.
KJØBENHAVN.

I Kommission hos JUL. GJELLERUP.

1892.

Fortalen

til denne Bog skal være Publikum en Undskyldning for, at den — Bogen — ikke er saa god, som den burde være.

Under ganske ordinære Omstændigheder vilde dette være ganske ordinært Skaberi. Her ikke. Bogen er fremkommen nødtvungent. Oprindelig offenliggjort i et Dagblad fremkaldte disse Portrætter og Skildringer i en socialistisk Avis et helt ud gement Angreb paa Forf.s Privatliv. I øjeblikkelig Ophidselse herover afgav jeg offentligt Løfte om, at nu vilde Portrætterne og Skildringerne blive publicerede i Bogform, og jeg ser ikke, hvorledes jeg da skal slippe fra at gøre det, hvor ringe jeg end anser Bogen for at være.

Det er da et Stykke Journalistik, der her forelægges. Artiklerne er ej tænkte som en Art Socialistbekæmpelse, kun som et lille Bidrag til Forstaaelse af de Personligheder, der staar i Spidsen for den danske Socialisme. At denne Forstaaelse ej har været disse Mænd behagelig, faar være sin Sag, det har hverken været min Hensigt at behage eller fornærme. Jeg har ønsket at oplyse et og andet om disse offenlige Personligheders Virksomhed som Førere, og for saa vidt som det er lykkedes mig at give et virkeligt Bidrag til disse Mænds Karakteristik, er denne daarlige Bog slet ikke saa ilde endda!

Kjøbenhavn, den 24. Februar 1892.

Frejlif Olsen.

INDHOLD.

Side
Indledning 1
P. Holm 6
P. Knudsen 11
J. Jensen 16
V. Holst 24
A. C. Meyer 30
Socialismen paa Landet 36
Arbejderne 41
Socialismen og Literaturen 45
Socialismen og — Jyderne 51
Socialismen og — Børsen 58
Socialismens Bekæmpelse 65