Den danske Rigsdag/3/3

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 502-503

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Blem, Markus Peter, Ejer af Engegaard ved Rønne, er født den 8. Marts 1848. Rønnekredsen var en sikker Højrekreds, paa hvilken Lucianus Kofod i lang Tid havde et godt Hold, men han forspildte det af en eller anden Grund, og da Opløsningen kom i Maj 1881, viste det sig umuligt at gjennemføre hans Valg. Højre opstillede da Kaptajn Aarøe, medens Venstre samlede sig om den velansete og moderate Gaardejer Blem. Ved Valget den 24. Maj sejrede han med betydelig Overvægt, og det samme gjentog sig 2 Maaneder efter. I Folketinget har Blem talt enkelte Gange, navnlig om bornholmske Anliggender. Han taler med stor Geläufigkeit og med et syngende Foredrag, uden Interpunktion og uden Nuancering. Det er forstandige, men ikke særlig vægtige Indlæg, han leverer. Han ansee for en velbegavet og meget brav Mand.