Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Det kongelige danske Videnskabernes Selskab Kiöbenhavn


Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind.djvu Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind.djvu/1 Titelblad-II

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

DET KONGELIGE DANSKE

VIDENSKABERNES-SELSKABS

SKRIVTER

FOR AAR 1807.
FEMTE DEELS FÖRSTE HÆFTE.Trykt paa Selskabets Bekostning hos S. Popp.

INDHOLD
Side
Mindet af Conferentsraad Johan Nicolai Tetens, Formand i den mathematiske og philosophiske Clas­se, ved Justitsraad og Professor Thomas Bugge, Ridder af Dannebroge
1
Undersögelse over det Spörgsmaal: om de nyere Stoikere have laant deres sundere Lærdomme af de Christne? af Christian Bastholm, Doctor Theologiæ og Confessionarius, Ridder af Dannebroge.
15
Microelectrometriske Undersøgelser, ved Ole Jeronimus Mynster, Dr. og Prof Med.
71
Om Menneskeslægtens Udartning, ved Professor Tres­chow, Ridder af Dannebroge.
99
145
Gives der noget Begreb eller nogen Idee om enslige Ting? Besvaret med Hensyn til Menneskeværd og Menne­skevel, af Prof. Treschow, Ridder af Danne­broge.
223DET KONGELIGE DANSKE

VIDENSKABERNES-SELSKABS

SKRIVTER

FOR AAR 1808.
FEMTE DEELS ANDET HÆFTE.Trykt paa Selskabets Bekostning hos S. Popp.

INDHOLD
af 5te Binds 2det Hæfte.
Side
En Afhandling om de Phrygiske Mysterier, oplyste af Kunstminder, af N. Schow, Justitsr. og Prof.
1
Forsög over Klangfigurerne, af H. C. Örsted, Doc­tor i Philosophien og Professor i Physiken
31
Geographisk og geometrisk Beregning over den Deel af Jylland, som indbefatter Hjørring, Aalborg og Randers Amter og de derunder indberegnede Herre­der; deres Indhold af Skovstrækning, Heede, Fly­vesand, Mose- og Söe-Planer, samt övrige Haarbunds-Jorder. Med adskillige derpaa grundede statistiske Slutninger og Beregninger, af Niels Morville, Kammerraad.
65
Nöiagtig Beskrivelse over alle Grønlændernes Fange-Red­skaber ved Sælhunde-Fangsten, hvoraf vil sees deres mechaniske og ret hensigtsfulde Indretning. Med Figurer. Ved Professor Otho Fabricius, Sog­nepræst ved vor Frelsers Kirke paa Christianshavn.
125
179
En Beretning om afdøde Professor og Ridder Georg Zoega's Liv og Fortienester, især med Hensyn til ældre Litteratur, Archæologie og afbildende Kun­ster, af Justitsraad og Professor N. Schow.
185
Bemærkninger om de nye Planeter Ceres, Pallas, June og Vesta. Samt Observationer af Vesta, anstil­lede paa det Kongelige astronomiske Observatorium i Kjöbenhavn og beregnede af Matthias Bugge, Calculator; og förste Observator ved det Kongelige astronomiske Observatorium.
253