Folkebevægelsen mod EU m.fl. mod Statsminister Poul Nyrup Rasmussen: Østre Landsrets beslutning af 14. november 2000 (Udsættelse på Højesterets afgørelse)

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Udskrift af Østre Landsrets Retsbog

Den 14. november 2000 kl. 09:30 holdt Østre Landsret offentligt retsmøde i retsbygningen, Bredgade 59, 1260 København K.

Som dommer fungerede landsdommer Niels Johan Petersen.

Som protokolfører fungerede overassistent Susanne Wyniger.

Der foretoges

3. afd. nr. B-0855-00:
1) Folkebevægelsen mod EU
 mod
Statsminister
Poul Nyrup Rasmussen
Statsministeriet.

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes skrivelse of 9. november 2000 fra Kammeradvokaten ved advokat K. Hagel-Sørensen, hvori der anmodes om, at sagen bliver udsat, således at der ikke foretages videre i sagen, før der foreligger en kendelse fra Højesteret.

Der fremlagdes endvidere skrivelse af 6. oktober 2000 fra Civilretsdirektoratet, hvoraf fremgår, at Civilretssdirektoratet imødekommer anmodning om, at den ved brev af 21. september 2000 meddelte fri proces, også omfatter sagsøgerne Nicolas Fischer, Drude Dahlerup, Henning Gottlieb, Jens Borking og Ole Krarup.

Retten bestemt, at sagen udsættes til den 9. februar 2001 på Højesterets afgørelse.


Retten hævet.

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsrets kontor, den 14 NOV. 2000

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.