Folkebevægelsen mod EU m.fl. mod Statsminister Poul Nyrup Rasmussen: Højesterets beslutning af 12. oktober 2000 (Kæretilladelse)

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG'S DOMBOG

Retsmøde den 12/10-2000 i sag nr. 438/00

1) Statsminister Poul Nyrup Rasmussen andr. om tilladelse til kære
v/Kammeradvokaten v/adv. K. Hagel-Sørensen
mod
1) Folkebevægelsen mod EU m.fl.

Der fremlagdes skrivelse af 28. September 2000 fra kammeradvokaten ved advokat K. Hagel-Sørensen, der på vegne af statsminister Poul Nyrup Rasmussen anmoder om tilladelse til særskilt indbringelse af Østre Landsrets kendelse af 14. September 2000. Endvidere fremlagdes skrivelse af 29. September 2000 fra professor dr. jur. Ole Krarup.
Efter votering har ankeudvalget (Torben Melchior, Peter Blok og Asbjørn Jensen) besluttet at imødekomme anmodningen om tilladelse i medfør af retsplejelovens § 392, stk. 1, jf. § 253, stk. 4, til kære af de spørgsmål, der er afgjort ved Østre Landsrets kendelse, dvs. spørgsmålet om søgsmålskompetence for sagsøgerne 1-6 og spørgsmålet om afvisning af sagsøgernes påstand 2. Kæreskrift skal indleveres til Østre Landsret inden 4 uger fra meddelelsen af denne tilladelse.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Højesteret, den 12. oktober 2000

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.