Folkebevægelsen mod EU m.fl. mod Statsminister Poul Nyrup Rasmussen: Højesterets beslutning af 23. november 2000 (Mundtlig forhandling)

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG'S DOMBOG

Retsmøde den 23/11-2000 i sag nr. 501/00

1) Folkebevægelsen mod EU m.fl. v/adv. Ole Krarup
---- MOD ----

1)Statsminister Poul Nyrup Rasmussen v/Kammeradvokaten v/adv. K. Hagel-Sørensen

Der fremlagdes kæreskrift af 9. november 2000 (sag 502/00) fra kammeradvokaten ved advokat K. Hagel-Sørensen, der på vegne statsminister Poul Nyrup Rasmussen anmoder om mundtlig forhandling af kæremålet.
Der fremlagdes endvidere kæreskrift of 14. september 2000 (sag 501/00) og svarskrift af 20. november 2000 med bilag 43 (sag 502/00) fra professor, dr. jur. Ole Krarup. Han har ingen bemærkninger til kammeradvokatens anmodning om mundtlig forhandling.
Efter votering har ankeudvalget (Torben Melchior, Peter Blok og Asbjørn Jensen) besluttet, at kæremålene skal forhandles mundtligt. Man anmoder samtidig Ole Krarup om en udtalelse om, hvem der under den mundtlige forhandling vil møde for de kærende 1-5 i sag 501/00 (Folkebevægelsen mod EU, Nicolas Fischer, Drude Dahlerup, Henning Gottlieb og Jens Borking) og indkærede i sag 502/00 (Folkebevægelsen mod EU) .
Sagen udsat i 4 uger til den 21. december 2000 på afgivelse of replik.

--oo0oo--
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Højesteret, den 23 NOV. 2000


Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.