Folkebevægelsen mod EU m.fl. mod Statsminister Poul Nyrup Rasmussen: Udskrift af Østre Landsrets Retsbog 6. juni 2000 (Udskillelse af afvisningspåstand mv.)

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Udskrift af Østre Landsrets Retsbog

Den 6. juni 2000 kl. 08:30 holdt Østre Landsret offentligt retsmøde i retsbygningen, Bredgade 59, 1260 København K.

Som dommer fungerede landsdommer Ejler Bruun.

Der foretages udvidet forberedende møde i sagen

3. afd. nr. B-0855-00:

1) Folkebevægelsen mod EU
2) Nicolas Fischer
3) Drude Dahlerup
4) Henning Gottlieb
5) Jens Borking
6) Ole Krarup

mod Statsminister Poul Nyrup Rasmussen Statsministeriet.

For sagsøgerne mødte professor, dr. jur. Ole Krarup.

For sagsøgte mødte Kammeradvokaten ved advokat K. Hagel-Sørensen.

Der fremlagdes stævning med bilag 1-16 af 21. marts 2000 fra advokat Hanne Reumert, skrivelse af 5. april 2000 om advokat Hanne Reumerts udtræden og professor, dr. jur. Ole Krarups indtræden som advokat for sagsøgerne, skrivelse af 25. maj 2000 fra Ole Krarup vedlagt dokumentation for at hans mødetilladelse omfatter alle sagsøgerne, svarskrift med bilag A-F af 26. maj 2000 fra Kammeradvokaten ved advokat K. Hagel-Sørensen samt editionsbegæring af 30. maj 2000 fra Ole Krarup med bilag.

Advokat Hagel-Sørensen fremlagde procesekrift A af 6. juni 2000.

Retten tilkendegav, at der bør afholdes en særskilt forhandling vedrørende sagsøgtes afvisningspåstand, og at afgørelsen af dette spørgsmål må gå forud for behandlingen af sagsøgernes editionsbegæring.

Den særskilte behandling blev berammet til 24. august 2000 og 25. august 2000, begge dage kl. 09.30.

Advokaterne skønnede dog, at forhandlingen formentlig ville kunne afsluttes på førstedagen, idet der fra sagsøgernes side alene ville blive tale om en meget kort afhøring af Henning Gottlieb og formentlig ikke afhøring af andre sagsøgere.

Advokat Hagel-Sørensen tilkendegav, at han under forhandlingen af afvisningspåstanden hverken vil kunne bekræfte eller bestride eksistensen af den regeringsbeslutning af 19. august 1997, som omtales i Ole Krarups skrivelse af 30. maj 2000.

Advokat Ole Krarup vil senest 1. juli 2000 afgive et kort procesekrift med en præsentation af sagsøgerne.

Retten vil snarest muligt tilkendegive, om der efter rettens opfattelse kan være anledning til, at landsdommer Niels Johan Petersen undlader at deltage i forhandlingen den 24. august 2000.

Retten hævet.

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.