Folkekalender for Danmark

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Folkekalender for Danmark

Oprindelig udgivet af C.C. Lose og Delbanco og C. G. Iversen. Første gang i 1851 for året 1852. Sidste gang 1875 for 1876.

1852[redigér]

Folkekalender for Danmark 1852 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold:

Forord, [side 3]

Kalender, [side 5]

Genealogi, side 18

Statsraaadet, side 21

Fremmede Magters Gesandter ved det danske Hof og Consuler i Kjøbenhavn og Helsingøer, side 22

---

Med Prinds Christian af Glücksborgs Portrait, af H. P. Holst, side 24

Danmarks Riges Grundlov, af C. Ploug, side 27

"Der er Forskjel", af H. C. Andersen, side 38

Vor Herres Renter, [Digt] af C. J. Brandt, side 41

Første Jægercorps' Kamp ved Sollbro d. 24de Juli og Forceringen af Broen d. 25de Juli 1850, af W. Holst, side 46

Fest-Sang til Landsoldaten, [Digt] af H. C. Andersen, side 55

Om Fyrtaarne, af C. F. Grove , side 56

Danske Ordsprog, side 69

Ludvig Holbergs Statuette, side 70

Erik og Abel, af Ludv. Chr. Müller, side 72

Guldvægten, [Digt], side 76

Fiirskillingen, [Digt] af C. J. Brandt, side 77

Gammel-Estrup, Tyge Becker, side 79

Et Barns Drøm om en Stierne, Efter Charles Dickens ved J. C. Magnus, side 89

Den danske Marine, side 92

Den tappre Landsoldat, [Digt] af N. F. S. Grundtvig, side 95

Vagtpassiar, af -r, side 98

Hymne til Freden. (Foraaret 1851), [Digt] af H. P. Holst, side 106

Om Boligerne paa Island, side 107

Sukket i Skoven. (Efter det Svenske), [Digt], side 109

Verdens deiligste Rose, H. C. Andersen, side 111

Oscarshal, [Digt] af P. R., side 113

Biskoppens Drab, af Tyge Becker, side 115

Ole Skeje, [Digt] af C. H.,side 122

Om Hestenes Forspænding, side 125

Om Forbedringer i Agerdyrkningen, af B. S. Jørgensen, side 128

Hilsen til Aaret 1852. (November 1851), [Digt] af Erik Bøgh, side 142

1853[redigér]

Folkekalender for Danmark 1853 på Google Books

Består af 142 sider

Indhold ifølge indholdsfortegnelse:

Kalender-Aphorismer etc., samlede af E. Bøgh, side 6

Genealogie:

a. Det danske Kongehuus, side 18
b. Udenlandske Regenter, side 19

Det kongelige Geheime Statsraad, side 21

Den danske Rigsdags Medlemmer, side 22

Med Peder Tordenskjolds Portrait, af C. Ploug, side 24

Adam Vilhelm Grev Moltke, biographisk Skizze af H*, side 27

Runkelroen og dens Anvendelse, især til Qvægfoder, af N. E. Hofman (Bang), side 33

Fem fra en Ærtebælg, Historie af H. C. Andersen, side 43

Fægtningen ved Haderslev, den 29de Juni 1848, meddeelt af V. Holst, side 47

De fire Temperamenter, Fragment af et Foredrag, af E. Bøgh, side 56

Om Danmarks electro-magnetiske Telegrafer, af W. O. W. Lehmann, side 62

Fædrenelandet, af H. P. Holst, side 77

St. Croix, af R. M. W., side 78

Det gyldne Skind, af Carl Bernhard, side 87

Amors Vinger, af F. L. Høedt, side 95

Landmandsforsamlingen i Kjøbenhavn 1852, af B. S. Jørgensen, side 97

Et vesterjydsk Bondebrylllup, af C. M., side 107

Peer og Maren, sjellandsk Bondevise, af Erik Bøgh, side 118

Hun duede ikke! Historie, af H. C. Andersen, side 120

Hvedebrødsmanden, af C. Ploug, side 127

Industri-Udstillingen i Kjøbenhavn 1852, af L. J., side 129

1854[redigér]

Folkekalender for Danmark 1854 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen (suppleret med tekst fra de faktiske overskrifter):

Nytaars-Ønske, af N. F. S. Grundtvig, side 5

Kalender-Aphorismer, Vers etc., samlede af Erik Bøgh, side 6

Genealogie,

a. Det danske Kongehuus, side 18
b. Udenlandske Regenter, side 19

Det Kongelige Geheime-Statsraad, side 21

Ministerierne, side 22

---

Med Tycho Brahes Portrait, af T-t, side 25

Ved Sundet. (En Skizze), af A. T., side 30

Ved min Tilbagekomst til Norge i Aaret 1851, [Digt] af C. Hauch, side 39

Adelersborg, forhen Dragsholm, Draxholm, af Tyge Becker, side 41

To Jomfruer, af H. C. Andersen, side 57

Gustav Adolphs Statue, side 59

En Sommerleilighed paa Fredensborg. Riimbrev. [Digt] af F. L. Høedt, side 61

Synsmandens Pibe, af Dr. H, side 65

Monstranshuset i Haraldsted Kirke ved Ringsted, af J. J. A. Worsaae, side 76

Jens Adolf Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann, af H. C. Andersen, side 80

Dishleyfaaret, af H. Bagge, side 91

Frihedslyst, [Digt] af C. Hauch, side 96

Silkeborg, af H. C. Andersen, side 97

Barlows Symaskine, side 106

Birken, side 108

Konstig Fiskeavl, af Jul. Hellmann, side 111

Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe, [Digt] af C. Ploug, side 118

Ristestenen. Et Sagn fra Møen, af Christian Winther, side 122

En ny Vise om Ole Pedersen Smed, hvorlunde han levede og døde m.m., af Erik Bøgh, side 142

1855[redigér]

Folkekalender for Danmark 1855 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalender-Aphorismer etc., Vignet-Versene af E. Bøgh, side 6

Genealogie: Det danske Kongehuus, side 18

Det Kongelige Geheime Statsraad, side 19

Daniel Rantzau, af Fr. Barfod, side 20

En Dag i Thorshavn, af P. A. Holm, side 29

Et Møde, [Digt] af Fr. Paludan-Müller, side 38

Isabella eller Elisabeth, Dronning af Danmark, af Chr. H. Kalkar, side 42

Thee, Caffe, Cacao, af 98, side 54

"Ved det yderste Hav", et Billede af H. C. Andersen, side 62

En lille Reiseerindring, af C. N. R., side 65

St. Helenes Kilde, [Digt] et Sagn af G. R., side 69

Himmelens Fugle og Markens Lilier, af F. E. Boisen, side 77

Fanø, af J., side 80

Stereoscopet, af L. V. Lorenz, side 94

Anglomanien, en social Skizze af -2-, side 100

Om Sædekornets Lægning, af N. E. Hofman (Bang), side 105

Pengegrisen, af H. C. Andersen, side 114

Dystløb, af C. F. C. Møller, side 116

Et Kys, [Digt] af C. Ploug, side 119

Ved Assistentshuset, af Carl Bernhard, side 129

1856[redigér]

Folkekalender for Danmark 1856 på Google Books

Består af 142 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen (delvis korrigeret efter sidernes tekst):

Kalender-Aphorismer etc., side 6

Genealogie:

a. Det danske Kongehuus, side 18
b. Udenlandske Regenter, side 19

Fremmede Magters Gesandtskaber ved det danske Hof, side 21

Danske Gesandtskaber i Udlandet, side 22

Det Kongelige Geheime-Statsraad, side 24

Med Dronning Margretes Portrait, [Digt] af C. Ploug, side 27

Ærens Tornevei, af H. C. Andersen, side 32

Mythen om Asken Ygdrasil, af Chr. Flor, side 36

Gadesangeren, [Digt] af Henrik Hertz, side 48

Sommerfuglen, af Wilhelm Haffnet, side 50

Om Mormonerne, af L. L., side 53

Dødstraf for en Vise, af O-P. Sturzen-Becker, side 65

Tankespind, [Digt] af Chr. K. F. Molbech, side 72

Ærtholmene, af C. Hedemann, side 75

Smørum, af A. T., side 81

Ewalds-Høi ved Rungsted, [Digt] af Christian Adam, side 91

Livets Kilde, af Julius Thomsen, side 94

Et Brev, [Digt] af V., side 105

Om de nyere Skydevaaben, af O. E. Blom, side 110

Herr Kraft, af Carl Bernhard, side 115

Den gamle Sømand, [Digt], side 130

Jødepigen, af H. C. Andersen, side 134

Mosen ved Oversø, [Digt] af J. H., side 139

1857[redigér]

Folkekalender for Danmark 1857 på Google Books

Består af 142 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalender-Aphorismer etc., side 6

Genealogi. Det danske Kongehuus, side 18

Det Kongelige Geheime-Statsraad, side 19

Ministerierne, side 20

Kingos Billede, [Digt] af N. F. S. GRundtvig, side 26

Beens Hallig, af Dr. H., side 30

Danmarks Borgruiner, af p., side 33

Skovsang, [Digt] af Chr. Winther, side 53

Kjøbenhavns offentlige Dampkjøkken, af 98, side 55

Jens Munk, af J. C. Tuxen, side 61

Et Stykke Perlesnor, af H. C. Andersen, side 76

Noget om Leddene, side 81

Bidrag til en navnkundig Mands Characteristik, af Erik Bøgh, side 88

Oehlenschlægers Portraitstatue, af -s., side 96

Til de danske Udvandrere, [Digt] af Beppo, side 99

Et Blik ud i Fremtiden, af Julius Thomsen, side 101

Klokkedybet, af H. C. Andersen, side 110

Josias Rantzau, [Digt] af Ernst Høyer, side 114

En Tour til Væveren, af Dr. H., side 124

Skovminder, [Digt] af Chr. Winther, side 129

Aaret Ellevehundredogsyvoghalvtreds, af Fr. Barfod, side 131

1858[redigér]

Folkekalender for Danmark 1858 på Google Books

Består af 143 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Historisk Kalender, side 6

Det danske Kongehuus, side 18

Det Kongelige Geheime-Statsraad, side 19

Udenlandske Regenter, side 20

---

Niels Juel, af J. C. Tuxen, side 22

Ravnen, [Digt] af Christian Winther, side 37

Gasten, af Erik Bøgh, side 39

Den Ward'ske Blomsterkasse, af J. A. Bentzien, side 44

Et godt Hoved, af A. T., side 51

Thingvalle, [Digt] af Christian Adam, side 57

Om Dyrenes Aandedrætsredskaber, af Chr. Lütken, side 69

Sommerfuglen, [Digt] af Christian Winther, side 86

Et Bekjendtskab fra en Grøftekant, af Fritz Hammer, side 90

Om Forbedring af Hønseracerne, af 98, side 101

Peder Griffenfeldt, [Digt] af C. Ploug, side 104

Paa Landeveien, af Dr. H., side 109

Det Kongelige Theater, af W., side 119

I Busken, [Digt] af Christian Winther, side 124

Vrangt og Ret, af Carl Bernhard, side 125

1859[redigér]

Folkekalender for Danmark 1859 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalender Guirlande af danske Digte, side 6

Det danske Kongehuus, side 18

Det kongelige Geheime-Statsraad, side 19

Guldhornene, [Digt] af H. P. Holst, side 20

A. P. Bernstorff, af Fr. Barfod, side 22

Vandfaldet, [Digt] af Chr. Adam, side 34

Fra Volden, af A. T., side 36

Kjøbenhavns Sygehjem, af J. C. Magnus, side 46

Naturprædikener, [Digte] af Kr. Arentzen:

1. Skumcicaden, side 49
2. Tjørnehækken, side 51

Den Fremmede, af B. S. Ingemann, side 51

Perrares Optømning, side 62

Churfyrstinde Anna af Sachsen, af Chr. H. Kalkar, side 65

Øre-Sundet, [Digt] af N. F. S. Grundtvig, side 74

Den kongl. Veterinair- og Landbohøjskole, af H. Bendz, side 80

Vandglassets Anvendelse i Frankrig, af F. Meldahl, side 91

Brudetræet, af Dr. H., side 94

Blindeinstituttet, side 110

Kong Harald og Islændingen, [Digt] af C. Ploug, side 114

De Vises Steen, af H. C. Andersen, side 121

Klintebjerg, af P., side 136

Paa Nytaarsaften, [Digt] af E. Bøgh, 141

1860[redigér]

Folkekalender for Danmark for 1860 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalenderens Fest- og Mærkedage, side 6

Genealogi. Det danske Kongehuus, side 18

Det Kongelige Geheime-Statsraad, side 19

Med Ludvig Holbergs Portrait, side 20

Universitetsbiblioteket, [Digt] af Kristian Arentzen, side 21

Nørlund, af T. A. Becker, side 24

Freias Roser, [Digt] af Forf. til "Et Ungdomsliv", side 36

Magnetisme og Kjærlighed, af τ, side 37

Runde Faarehækker, side 44

Skagen, af H. C. Andersen, side 46

Ambrosius Stub, [Digt] af Kristian Arentzen, side 58

Christendommens Indførelse paa Island, af L. Warming, side 59

Skanderborg, [Digt] af F., side 72

Den menneskelige Tunge, side 74

Feens Billeder, [Digt] af E. Bøgh, side 83

De vigtigste Opfindelser og Opdagelser, af R. W. Bauer, side 94

Zigeunersang, [Digt] af C. Hauch, side 109

Af Tante Leonores Erindringer, af Carl Bernhard, side 110

1861[redigér]

Folkekalender for Danmark 1861 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Stjerne-Kalender, af H. C. F. C. Schjellerup, side 6

Det danske Kongehuus, side 18

Det kongelige Geheime-Statsraad, side 19

Knud Lyne Rahbek, af Fr. Barfod, side 20

Viborg, af B. S. Ingemann, side 33

Om Folkedragter, side 35

Verandaen, af Beatus Dodt, side 44

Smilet og Taaren, [Digt] af P. L. M., side 69

Vestervigkloster, af A. Fabricius, side 71

Den glindsende Rude, af Dr. H., side 77

Bondegildet, [Digt] af B. S. Ingemann, side 87

Sorø Klosterkirke, side 88

Poul Edvard Rasmussen, af L. Both, side 90

Sommerfuglen, af H. C. Andersen, side 95

Justitsraaden, af Jørgen Dnistel, side 97

Cordouan, [Digt] af C. Ploug, side 103

Den Gunderslevholmske Qvægstamme, af H. Bagge, side 110

En Fremtids-Forelæsning, af Chr. Richardt, side 114

Gamle Silhouetter, af Carl Bernhard, side 117

En ny og trøstelig Vise, [Digt] af Erik Bøgh, side 140

1862[redigér]

Folkekalender for Danmark 1862 på Google Books

Består af 143 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalender for Stuegartnere og Smaahaveeiere, af J. A. Bentzien, side 6

Genealogi. Det danske Kongehuus, side 18

Det kongelige Geheime-Statsraad, side 19

Udenlandske Regenter, side 20

Fremmede Magters Gesandtskaber ved det kongelige danske Hof, side 22

Huitfeldt, af C. Ploug, side 24

Under Lygten, af τ, side 27

Den gamle Kirkeklokke, af H. C. Andersen, side 46

Erotiske Smaadigte, af Henr. Hertz, side 51

Budstikken, af Fr. H., side 53

Naturligt og konstigt Nordlys, af Cl. Rosenhoff, side 59

Damon og Pythias, af Carl Bernhard, side 65

Hans og Lise, af Henr. Hertz, side 86

Silkeormen og Kaalormen, af P. L. M., side 88

Agerbrug ved Damp, side 92

Jonas Collin, af Henr. Hertz og H. C. Andersen, side 101

St. Jørgen og Dragen, af Fr. H., side 106

Det Gamle og det Nye, af Erik Bøgh, side 111

Sølvskillingen, af H. C. Andersen, side 112

Syv Romanzer, af Chr. Winther, side 117

1863[redigér]

Folkekalender for Danmark 1863 på Google Books

Består af 142 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Statsborgerlig Kalender, af P. Schjørring, side 6

Genealogi. Det danske Kongehuus, side 18

Det kongelige Geheime-Statsraad, side 19

Johan Herman Wessel, af P. L. M., side 20

Vilslev Kirke ved Kongeaaen, af Jacob Helms, side 24

En Gaade, af Carl Bernhard, side 33

Brostenen, af Jens Norup, side 40

Margrete, Dronning af Skotland, af Chr. H. Kalkar, side 43

Bag Linden, af Chr. Richardt, side 51

En Kop Kaffe, af Dr. H., side 52

Den sidste romersk-katholske Biskop paa Island, af Fr. Hammerich, side 66

Sæbebolen, af Julius Thomsen, side 78

Et Blad af en ung Digters Debut, af Henr. Hertz, side 85

Sommergjækken, af H. C. Andersen, side 96

Et romersk Æsel, af Chr. Richardt, side 101

Kains Slægt, af Carit Etlar, side 103

Tidernes Trætte, af Cl. Rosenhoff, side 114

Et Digterprotræt, af Erik Bøgh, side 115

1864[redigér]

Folkekalender for Danmark 1864 på Google Books

Består af 152 sider.

Indhold:

Kalendarium

Til Kongen. Til Dronningen [Digte], side 17

Genealogi. Det danske Kongehuus, side 18

Det Kongelige Geheime-Statsraad, side 19

Kort Adeler, [Digt] af C. Ploug, side 20

I rette Tid, af H. F. Ewald, side 24

Et Billede i Aarhus Domkirke, samt nogle Bemærkninger om vore gamle Kalkmalerier, J. Kornerup, side 44

To Genrebilleder, [Digte] af Christian Winther,

1. Stævnemødet, side 51
2. Natten i Kroen, side 60

To Breve til Hjemmet, af τ, side 89

Theepotten, af H. C. Andersen, side 97

Blomsterbordet, J. A. Bentzien, side 99

A. W. Schack von Staffeldt, [Digt] af Kristian Arentzen, side 108

Kromandens Datter, Anton Nielsen, side 111

Hjelpen i Nøden, en gammel Historie, [Digt] af Erik Bøgh, side 150

1865[redigér]

Folkekalender for Danmark 1865 på Google Books

Består af 147 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Sorgens Aar (fra 15 November 1863 til 14 November 1864), af Fr. Barfod, side 5

Genealogi. Det danske Kongehuus, side 17

Det kongelige Geheimestatsraad, side 18

Herluf Trolle, af Chr. Listov, side 19

Polen og Danmark, [Digt] af C. Hauch, side 40

"Patent", af Dr. H., side 42

To Smaadigte, [Digte] af Jul. Chr. Gerson, side 73

Rasmus Nielsen, af Fr. Algreen-Ussing, side 74

Hellig Anders' Kors ved Slagelse, af J. Kornerup, side 86

Studier fra Messina, af V. Bergsøe, side 89

Alfekvinden, et islandsk Folkesagn, af Carl Andersen, side 106

Fra Syden, Digt af Kristian Arentzen, side 109

Mythen om Marsyas, Erik Bøgh, side 116

Under Krigen, af Anton Nielsen, side 121

Folkesangens Fugl, af H. C. Andersen, side 145

1866[redigér]

Folkekalender for Danmark 1866 på Google Books

Består af 140 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalender-Aphorismer, side 5

Genealogi.

a. Det danske Kongehuus, side 17
b. Udenlandske Regenter, side 18

Statsraadet, side 20

Fremmede Magters Gesandter ved det danske Hof, side 22

Arild Hvitfeld, af T. A. Becker, side 24

Mellem Klitterne, [Digt] af Forf. til "Uffe hin Spage", side 36

To Brødre, en Juleaftenhistorie, af Dr. H., side 37

Jordens Størrelse, af Julius Thomsen, side 66

En gammel og farlig Sygdom, af Erik Bøgh, side 71

Knappen, af Beatus Dodt, side 88

De stærke kunstige Lys, af Eugen Ibsen, side 103

Fem Bryllups-Sange, [Digte] af C. Ploug, side 116

Præsten fra Thisted, af Carit Etlar, side 122

Et Meeting, typografisk Eventyer af Sv. Sv., side 132

1867[redigér]

Folkekalender for Danmark 1867 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold ifølge indholdfortegnelsen:

Ude og hjemme, Kalender-Vignetter af B. O., B. K., A. H., side 5

Genealogi, side 17

Statsraadet, side 18

Det første Kys, af P. Hansen, side 19

En Episode af den Baggesenske Feide, af P Hansen, side 21

Et Døgn ved Danevirke, af A-o, side 47

Planeten Venus, af I. C. Tuxen, side 52

En gammel Æbleskive, Fortælling om en Pebersvend, af Ad. Rosenkilde, side 62

Lídt om Lugten, af A. T., side 125

Skumríng, af C. Ploug, side 132

To Venner, af Carl Andersen, side 139

Paa Nytaarsaften 1866, af Erik Bøgk, side 143

1868[redigér]

Folkekalender for Danmark 1868 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalendaria, side 5

Det danske Kongehus, side 17

Statsraadet, side 18

Anders Sørensen Vedel, af C. C. Secher, side 19

Koldinghus, af C. Ploug, side 37

Fast Tro, af H. P. Holst, side 41

De danske Folkenavne, af Pauline Worm, side 51

Nissen og Madammen, af H. C. Andersen, side 64

Hyrdinden i Norden, af P. Hansen, side 69

Den blonde Pige, af Bjørnstjerne Bjørnson, side 84

Cancelli-Spøgelset, af H. F. Ewald, side 85

To Digtere, af Fr. Bøgh, side 104

Peter og Johanne, af A. Rosenkilde, side 113

1869[redigér]

Folkekalender for Danmark 1869 på Google Books

Består af 142 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalendaria, side 6

Det danske Kongehus, side 18

Statsraadet, side 19

Udenlandske Regenter, side 20

Fremmede Magters Gesandtskaber, side 21

---

Christoffer Valkendorf, af C. E. Secher, side 24

Kirsten Kimers og Peer Døver, af J. Kornerup, side 44

Jomfru Else, af Carl Andersen, side 46

Nørrefælled, Sommeren 1868, af A. Rosenkilde, side 58

Barnet og Birken, af A. Munch, side 64

Den forhexede Anders, af Forf. til Slægtningene, side 66

Laserne, et Eventyr af H. C. Andersen, side 90

Jeg! En Skildring af Carit Etlar, side 92

Et Sagn, af C. Ploug, side 106

Lidt om Riddertiden, af Erik Bøgh, side 109

En hurtig Vandring gjennem tusinde Aar, af Fr. Barfod, side 128

1870[redigér]

Folkekalender for Danmark 1870 på Google Books

Består af 144 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalender, side 5

Det danske Kongehuus, side 17

Statsraadet, side 18

---

Kristian den Anden, af Fr. Barfod, side 19

Skatten, af Hother Tolderlund (Dr. H.), side 45

Edvard Storm og Ragnhild, af A. Munch, side 76

Prikkerne, af Forf. til "Slægtningene", side 86

Et Jubilæum, af A. T., side 105

Isted Løven, af Vilhelm Bergsøe, side 113

En gammel Mands Kjærlighed, af E. C., side 117

Om Digtere. En Forelæsning af Erik Bøgh, side 131

1871[redigér]

Folkekalender for Danmark 1871 på Google Books

Består af 136 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

For hundrede Aar siden, side 6

Det danske Kongehus, side 18

Statsraadet, side 19

---

Med Thorvaldsens Billede, side 20

Den gamle Bjelke, af Hother Tolderlund, side 23

Haabet, af Erik Bøgh, side 55

Det lille Hus, af Carl Andersen, side 56

Ogsaa en Perlesnor, af Fr. Barfod, side 68

Gamle Billeder af Holger Danske og Burmand, af J. J. A. Worsaae, side 96

Den første Hesten, af Magdalene Thoresen, side 101

Lidt fra Leiren ved Hald, af A. T.

Leonora Christina Ulfeldt, af Carl Ploug, side 118

Hellig Olafsmaleriet i Vallensbæk Kirke, af K. R. H. Petersen, side 122

1872[redigér]

Folkekalender for Danmark 1872 på Google Books

Består af 130 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

For hundrede Aar siden, side 6

Genealogi, side 18

Statsraadet, side 19

Udenlandske Regenter, side 20

---

Ole Worm, af Frederik Barfod, side 22

Ved et 50aarigt Studenterjubilæum, af Ludv. Bødtcher, side 42

Møllerens Datter, af Sophus Bauditz, side 44

Ærkebiskop Absalons Grav i Sorø Kirke, af J. B. Løffler, side 59

Et Hof paa Jagt. Fortælling af Carit Etlar, side 67

I Onkels Stald, af Carl Andersen, side 83

Else eller ikke Else, af Forf. af Slægtningene, side 85

Ved et Guldbryllup, af C. Ploug, side 125

Tale til det nittende Aarhundrede, hold paa St. Sylvesters Aften aar 1871, Kl. 11,55" af Erik Bøgh, side 126

1873[redigér]

Folkekalender for Danmark 1873 på Google Books

Består af 130 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

En fattig ung Mands Æventyr i Udstillingstiden. Roman i 12 Kapitler, side 5

Genealogi, side 17

Statsraadet, side 18

---

Christoph Ernst Friederich Weyse, af A. Falkman, side 19

Englen Israsil, Mythe, af Ludvig Bødtcher, side 40

Loppen og Professoren, et Æventyr af H. C. Andersen, side 41

En fransk Landsbyfest, af M. Goldschmidt, side 46

Arild Urup, [Digt] af Carl Andersen, side 62

Kløften med de klirrende Vaaben. Skitse fra Ischia af Vilhelm Bergsøe, side 92

En Dag i det fjerne Vesten, af Robert Watt, side 121

1874[redigér]

Folkekalender for Danmark 1874 på Google Books

Består af 112 sider.

Kalenderens Fest- og Mærkedage, side 4

Kalendarie, af Carl Møller, side 5

Genealogi, side 17

Det kongelige Geheime-Statsraad, side 18

Niels Hemmingsen, af Dr. Holger Fr. Rørdam. Titelbillede i Staalstik af Magnus Petersen, side 19

Kun et Laan, af H. F. Ewald. Med Tegning af V. Pacht, side 28

Somme Dage. Digt af Ludvig Bødtcher, side 47

Runevældsmarken, af Dr. V. Bergsøe. Med Tegninger af Lorenz Frølich, side 48

Hvordan Fanden mistede sin Hale. Fortalt af Erik Bøgh. Med Tegninger af Otto Bache, side 67

Deres egne Øjne, af Adjunkt Karl Schmidt. Med Tegninger af Forfatteren, side 81

En amerikansk Humorist [Mark Twain], af Robert Watt. Med Tegninger af Holger Drachmann, side 97

1875[redigér]

Folkekalender for Danmark 1875 på Google Books

Består af 112 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Kalenderens Fest- og Mærkedage, side 4

Genealogi, side 5

Det kongelige Geheime-Statsraad, side 6

Herman Ernst Freund, af Ph. Weilbach, side 7

Gode Venner, af Carit Etlar, side 29

Hjemme og ude. Billeder og Stemninger af Kr. Arentzen, side 63

Hvad man drømmer i Rom, af Vilh. Bergsøe, side 68

Paa Kaalstokken. Fabel af Erik Bøgh, side 81

I Gyden, af H. F. Ewald, side 84

Den Fangne, af Vilh. Bergsøe, side 111

1876[redigér]

Folkekalender for Danmark 1876 på Google Books

Ved Dr. Vilh. Bergsøe.

Består af 119 sider.

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Datoviser for 1876, side 4

Det danske Kongehuus, side 5

Statsraadet, side 6

---

Johannes Ewald. Biographie af Nicolaj Bøgh, side 7

Rørholm. Fortælling af Sophus Bauditz, side 31

Kvindelig Darwinisme, af Vilh. Bergsøe, side 48

Le Prince Noir. Fortælling af Samme, side 49

"Hesten", et Bidrag til dansk Kunsthistorie, af Samme, side 111

I Skoven. To Digte af E. v. d. Recke, side 115