Lov Nr. 166 af 27. Marts 1917 om Ikrafttræden af Danmarks Riges Grundlov af 5te Juni 1915

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Lov

om

Ikrafttræden af Danmarks Riges Grundlov af 5te Juni 1915.*)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæsted følgende Lov:


I Henhold til den 6te midlertige Bestemmelse i Danmarks Riges Grundlov af 5. Juni 1915 og Lov Nr. 62 af 15. Marts 1916 træder Danmarks Riges Grundlov af 5. Juni 1915 i Kraft den 6. Maj 1918, medmindre et andet Tidspunkt fastsættes ved ny Lov.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet på Amalienborg, den 27de Marts 1917.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)
Zahle.

*) Udfærdiget gennem Konseilspræsidiet. Se Rigsdagstidenden for 1916-17: Folket. Tid. Sp. 2937, 3155, 3220, 3276: Landst. Tid. Sp. 1049, 1094, 1098; Till. A. Sp. 5153; Till. C. Sp. 867, 911.
PD-icon.svg Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.