Opfindelsernes Bog

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Opfindelsernes Bog bind I
Menneskeslægtens kulturhistoriske Udvikling.
De menneskelige Drifter som Anledning til de første Opfindelser.
Bygningskunsten og de tekniske Kunster.
Anlæget af Stæder.
Papirfabrikationen.
Skrivekunsten.
Bogtrykkerkunsten.
Xylografien.
Kobber- og Staalstikkunsten.
Lithografien.
De grafiske Kunster i kombineret Anvendelse.
Opfindelsernes Bog bind II
Indledning.
Veje før og nu.
Karavanveje og karavanhandel.
Jernbaner.
Poster og Postvæsen.
Postvæsenets Virksomhed under nogle mere extraordinære Forhold.
Kommunikationsmidler i Hovedstæder.
Floder og Kanaler.
Den oceaniske Dampskibsfart.
Dampskibet.
Søfartens Udvikling og Skibet i Krigens Tjeneste.
Krigsdampskibe.
Søminevæsenet.
Skibe, specielt Sejlskibet i Søen.
Krigsskibet i Søen.
Flag og Signaler tilsøs.
Fyr- og Vagervæsen m. m.
Særlige Foranstaltninger i Søfartens Interesse.
Havne og Dokker.
Skibets Bygning.
Skibets Udrustning.
Telegrafvæsenet.
Felttelegrafvæsenet.
Opfindelsernes Bog bind III
Indledning.
Legemernes almindelige Egenskaber.
Metersystemet.
Skibsskruen og Møllevingerne.
Vægtstangen og Tridsen.
Tyngden, Vægten og Flydervægten.
Faldet, Pendulet og Centrifugalkraften.
Barometret og Manometret.
Luftsejladsen.
Luftpumpen og den atmosfæriske Brevposts Indretning.
Hydrauliske Maskiner.
Lyset.
Spejle og Spejlapparater.
Øjet. Panoramaet. Kromatropet.
Stereoskopet.
Prismet og Spektralanalysen.
Camera obscura.
Opfindelsen af Teleskopet.
Mikroskopet.
Elektriciteten og Opfindelsen af Elektrisermaskinen.
Lynaflederen.
Galvanismen.
Det elektriske Lys.
Galvanoplastik.
Magnetismen.
Elektromagnetismen.
Den elektriske Telegraf.
Lyden.
De musikalske Instrumenter.
Varmen.
Dampen og Dampmaskinens Opfindelse.
Dampmaskinens Medbejlere.
Opfindelsernes Bog bind IV
Kredsløbet i Naturen.
De nyttige Bjergarter og Stenbryderen.
Jordbor og de borede Brønde.
Grubedrift.
Grubearbejderen og Grubefelterne.
Saltvindingen.
Vinding af de fossile Brændselsstoffer.
Merskummets Vinding og Bearbejdelse.
Ædelstenene.
Ædelstenenes Slibning.
Vulkaner.
Benyttelsen af Raastofferne i Jordens Overflade.
Agerjorden og dens Behandling.
Planterne og deres Dyrkning.
Husdyrbruget.
Havekunstens Historie.
Skoven, dens Benyttelse, Fredning m. m.
Skovens Benyttelse.
Jagten.
Vandet og dets Skatte.
Havets Frembringelser.
Det egentlige fiskeri.
Fangst af Hvaler, Sæler og Hvalrosser.
Ferskvandsfiskeriet.
Fiskeavlen (Piscikulturen).
Opfindelsernes Bog bind V
Kemiens Historie og Methoder.
Ertsernes Opberedning. Hyttemanden.
Jern- og Jernindustrien.
Zink, Kadmium, Kobolt, Nikkel, Antimon og Vismuth.
Kobber.
Bly, Tin og Kviksølv.
De ædle Metaller.
Aluminium, Magnesium. De kunstige Ædelstene.
Lervarne og deres Tilvirkning.
Lervareindustrien i de skandinaviske Lande.
Lervareindustriens Teknik.
Kalk, Cement og Gips.
Alun, Soda og Salpeter.
Glasset og dets Forarbejdelse.
Svolets Industri.
Opfindelsen af Fyrtøj. Fosfor.
Krudtets Opfindelse.
Opfindelsernes Bog bind VI
Det daglige Livs Kemi.
Formalning.
Bagning.
Sukkeret.
De Drikke, vi tilberede ved Paagydning.
Tobaken og andre narkotiske Nydelsesmidler.
De gjærede Drikke.
Vinen.
Øllet og Ølbryggeriet.
Krydderier.
Droguer og Medikamenter.
Giftene.
Kjødet og dets Anvendelse som Næringsmiddel.
Sæbefabrikationen.
Lysfabrikationen.
Ætheriske Olier og Parfumer.
Kunstig Belysning. Lamper.
Gasbelysning m. m.
Opvarming og Ventilation.
Harpix, Fernis Og Lak.
Kautschuk og Guttaperka.
Garvning og Limtilvirkning.
Blegning.
Farverne og deres Beredning.
Blæk.
Farvning.
Tøjtrykning.
Tilvirkning af Tapeter og Voxdug.
Tilvirkningen af Voxdug.
Fotografi.
Opfindelsernes Bog bind VII
Opfindelsernes Bog bind 8 (Suppleringsbind)