Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/130

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Vexelforholdet, men dette er ikke længere Tilfældet. Ifølge Forord. §4 kan Enhver, der er mægtig og myndig til at udstede Gjældsbeviser ogsaa forpligte sig ved Vexler, og findes der paa en Vexel Navnet paa en Person, der mangler denne Egenskab, har dette ingen Indflydelse med Hensyn til de øvrige i Vexlen interesserede Personer. Mægtig og myndig til at udstede Gjældsbeviser er efter vor Lovgivning den, der har naaet 25 Aars Alderen.

Efter den Stilling, som de i Vexlen interesserede Personer indtage i Vexelforholdet, benævnes de 1) Trassent, 2) Remittent, 3) Trassat, 4) Endossat, 5) Endossent og 6) Præsentant. Vi skulle nu særskilt omtale enhver af disse.

a) Trassenten (der Aussteller, der Entnehmer, Trassent, the drawer) er den Person, som udsteder (trækker trasserer, afgiver) Vexlen (i Formularen Nr. 1 D. B. Adler & Co.) og som, idet han opfordrer en Anden til paa sine Vegne at indløse Vexlen, bliver forpligtet overfor alle senere Eiere af Vexlen, saaledes at disse kunne holde sig til ham for Vexlens Betaling, saafremt den Person, som han har opfordret til at indløse den, skulde nægte at gjøre dette. I lige Maade kan enljver senere Eier forlange Vexlen'indfriet af Trassenter/ før Forfaldstid, naar den, paa hvem Vexlen er trukket nægter ved sin Paategning paa samme at forpligte sig til at indløse den. Har denne Person givet en saadan Paategning, hvorved han uigjenkaldelig bliver forpligtet til at indløse Vexlen, da faaer Udstederen, ifølge g 60, samme Ret imod ham, som de øvrige Vexelinteressenter have.

b) Remittenten eller Vexelmodlageren (der Nehmer, Remittent, the taker) er den Person, der overensstemmende med Vexlens Indhold skal have Vexlens Beløb betalt (i Formularen Nr. 1 G. F. Ryberg & Co.) og Vexlen siges at være udstedt til hans Ordre eller trukket i hans Fa ve ur. Som allerede bemærket i Foranstaaende har