Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/8

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

8

De forskjellige Slags Arbeider og deres Nytte.

2. Om de forskjellige Slags Arbeider og deres Nytte.

Det menneskelige Arbeide bestaaer i

1) at frembringe Producter,
2) at forædle dem,
3) at fordele dem;

men skjøndt den langt overveiende Deel af Menneskene ere beskjæftigede i en af disse 3 Retninger, finde vi dog endnu en 4de Klasse Arbeidere, som ikke befatte sig med Producterne, men hvis Virksomhed ikke er mindre nyttig. Til disse høre exempelviis Sagførere og Lærere, Videnskabsmænd og Præster, hvis Virksomhed gaaer ud paa at raade, veilede og oplyse; Læger, hvis Opgave er at hjælpe; Kunstnere, som forskjønne og forædle Livet; Rettens Betjente, som skulle haandhæve Lovene, foruden en Mængde Flere, som det er for vidtløftigt enkeltviis at anføre.

Til dem, som beskjæftige sig med Producternes Frembringelse, høre de, som drive Agerdyrkning, Qvægavl, Bjergværker, Skovhugst, Fiskeri og Jagt.

Til dem, der forædle Producterne, regnes Fabrikanter og Haandværkere af enhversomhelst Slags.

Under dem, der beskjæftige sig med Producternes Fordeling, indbefattes alle Handlende, »ligefra Amagerkonen til den største Kjøbmand«, Rhedere, Søfolk, Spediteurer, Jernbaneselskaber og Fragtmænd.

Forholdet mellem de forskjellige Slags Arbeiders Fordeling, saaledes som dette viste sig heri Landet ved Folketællingen af 1860, vil fremgaae af følgende Liste, hvorefter der af hvert 1000 Mennesker levede

454,33 af Jordbrug,
216,45 af Haandværk og Industri,
48,55 af Handel,
27,73 af Søfart,