Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/5

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

Skumle Tanke! at tvivle paa, at Fruentimmerne — dette Livets Kryderi, som man har kaldet dem, maaskee fordi de af og til vel meget minder om spansk Peber — ere Mennesker.

Vi indrømme, at denne Tanke har noget Skummelt ved sig, men Undskyldningen for vort Vedkommende vil man forhaabentlig finde i den Omstændighed, at den ei er født i vor Hjerne. Længe før vor Tid have nemlig de udmærkede Lærde Höltsch og Wals skrevet en Afhandling over dette Thema betitlet: "Foemina non est homo" (Et Fruentimmer er intet Menneske), der er udkommet i Wittenberg i Aaret 1672, og i hvilken Forfatterne føre Beviset for deres Paastand med et stort Fond af Lærdom.

Og de nævnte Lærde staae ikke ene; for os ligger en anden Afhandling uden Angivelse af Forfatter, Trykkersted eller Aarstal, som bærer Titelen: Disputativ nova contra mulieres (Nyt Stridsskrift mod Fruentimmerne), i hvilket den anonyme Forfatter ikke blot i alt Væsentligt stiller sig ved de ovennævnte