Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/7

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

5

da Herren dannede hende af Menneskets Ribbeen, lader det sig vel ikke nægte, at hun har noget Menneskeligt ved sig, men desto tydeligere bliver det ogsaa, at hun ikke er noget rigtigt, det vil sige originalt, men kun et eftergjort Menneske, et Slags Menneske-Plagiat.

Et andet Beviis leverer Bibelen i Evas Fortrolighed mod Slangen, et Slags Dyr, mod hvilket Mennesket nærer en uvilkaarlig Modbydelighed. Siden hiint skjæbnesvangre Øieblik synes Pigebørnene ved Paradis ogsaa slet og ret at tænke sig et Sted, hvor man lever af forbuden Frugt.

En Tanke falder os ind. Hvad vilde skeet, om Adam havde ladet Eva være ene om at bide af Æblet? Vi skjænke Theologerne vor Idee og gaae videre.

Da Gud Herren vilde skabe Eva og viste Adam Ribbenet, som i Søvne var taget af hans Side, spurgte Adam: "Hvad er dette?" "Et Been, som kaldes Ribbeen. Af det vil jeg danne Dit Selskab. Du seer, det er haardt og krumt, og at Du kan være det foruden. Vent derfor ikke Bøielighed af Din Hustru, vent ikke, at hun vil gaae den lige Vei, om ansee for hvad hun er, Noget, Du kan undvære." See dette er vel Grunden til, at der ikke gives Ægteskab i Paradis, saalidt som der findes Paradis i Ægteskabet.

Mange Fruentimmer, siger en gammel Digter,