Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/18

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

10

Tilstedeværelsen af visse særegne Forhold har samme Virkning, selv om samtlige de psitive Betingelser ere tilstede. Denne Adskillelse ligger ogsaa til Grund for Grl. § 30, jfr. Ordet »medmidnre«; men i Øvrigt er den ikke fastholdt med Strenghed, idet Bestemmelsen om Uberygtethed i Virkeligheden maa henføres til de negative Betingelser, medens det Modsatte gjælder om den i § 30d opførte Betingelse.

 A. Som positive Betingelser for Valgret til Folkethinget mærkes følgende:
 1) At vedkommende er Mand, s. Grl. § 30, Valglov 1867 § 1. Herved udelukkes dels Fruentimmer, s. Ksk. 3. Juni 1834, dels juridiske Personer, s. Fdn. 15. Mai 1834 § 2, Larsens saml. Skr. I 2, 102-3.
 2) At han har Indfødsret, s. Grl § 30, Valglov § 1. Det er derimod ligegyldigt, om denne er erhvervet i Henhold til de almindelige Regler i Fdn. 15. Jan. 1776 eller ved Naturalisation, der nu kun kan meddeles ved Lov, s. Grl. § 51. Det er følgelig ikke tilstrækkeligt, at Vedkommende er fast Undersaat eller endog har været det i en vis længere Tid, s. Fdn. 15. Mai 1834 § 3, § 4 Nr. 4, 7. Juli 1848 § 7g, § 8. Paa den anden Side er den Omstændighed, at den Paagjældende staaer i et personligt, undersaatligt Forhold til en fremmed Stat, ikke tilstrækkelig til at udelukke ham fra Valgret, naar han dog har Indfødsret, s. Fdn. 15. Mai 1834 § 4 Nr. 1, 7. Juli 1848 § 7h, Skr. 11. Aug. 1848 Nr. 3.
 3) At han har fyldt sit 30te Aar, s. Grl. § 30, Valglov § 1. Denne Regel afviger fra Forskrifterne i de fleste andre Forfatningslove, der i Almindelighed er tillægge den myndige Mand Valgret, s. Fdn. 15. Mai 1834 § 3 Nr. 2, Forfl. 1855 § 29, Koloniall. 27. Novbr. 1863 § 18, eller dog fastsætte en lavere Aldersgrændse, s. Fdn. 11. Juni 1854 § 19 Nr. 2, men er i Øvrigt optaget i de fleste af vore nyere Forfatningslove, s. Fdn. 7. Juli 1848 § 7b, Grl. 1849 § 35, Fdn. 15. Febr. 1854 § 19 Nr. 2, Grl. 1863