Side:Corpus constitutionum Daniæ Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende 1558-1660 - bind 1 (år 1558-1575).pdf/33

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

I.
1558 13. decbr. (Koldinghus.) Den Koldingske reces.

B: Original udfærdigelse i Gehejmearkivet (håndfæstninger og recesser m. m. no. 21 b), underskrevet af kongen og forseglet med dennes majestætssigil i rødt voks og af 14 rigsråder med segl i ufarvet voks (Mogens Gyldenstjærnes segl fattes). Den består af 16 papirsfolioark, der ere indhæftede i et papirs- og et pergamentsomslag og sammenholdes af seglsnorene, som dannes af røde, gule, blå og hvide silkesnore. De tre sidste blade ere ikke beskrevne. På omslaget står:

Konning Christian dend tredie, som vaar konning Frederiks søn och vaar konning udi Danmark och Norge udi fire oc tive aar, lod mange recesser udgaa, oc fiorten dage, før hand døde, da lod hand denne reces udgaa, oc beslutter fast alle de andre recesser i seg, som hans kong. mait. lod udgaa i sin tid.

Derunder har kansler Johan Fris skrevet:

Ther findis oc hoss Danmarkis riigis raad lige slig en recess beseglith och vnderscreffuen. Johan Friis tiill Heselagger myn handth.

A: Original udfærdigelse (a. st. no. 21 a), underskrevet af kongen og med udstyrelse som B. Den består af 14 papirsfolioark, som ere ind­hæftede i et pergamentsomslag. De fire sidste blade ere ikke beskrevne. På omslaget står:

Koning Christians dend tredies siste reces, udgifvit Kolding anno mdlviii dend xiii. decembris, och døde hogmelte koning Christian dend første dag januarii der nest efter.

C: Original udfærdigelse (a. st. no. 21 c), underskrevet af kongen og med udstyrelse som B og A. Den består af 17 papirs folioark i et pergamentsomslag. De sidste to blade ere ubeskrevne. Omslaget har ingen påtegning.

T: Originaludgaven af 1559, Prentedt vdi Københaffn aff Christofer Barth, Tisdagen for Iubilate Søndag anno &c. M. D. LIX. Denne udgave blev vist besørget af professor ved universitetet Rasmus Glad (Lætus), ti han fik 1559 15 mars privilegium på i fire år at udgive i trykken en reces, hvori kongen med rigens råd havde ladet sammendrage nogle ældre recesser, og som de havde ladet forbedre med nogle

1