Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/5

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret
FORORD.

Det Skrift, der herved fremtræder som et Værk for sig, har oprindelig været paatænkt, kun som Indledning at skulle danne Begyndelsen af første Del af et større Arbejde over Danmarks-Norges Historie fra 1720—1814, et Arbejde, hvortil jeg i mange Aar har samlet Stof, saaledes som blandt andet forskjellige Skrifter og Afhandlinger have vist, hvori jeg i de sidste 20 Aar har behandlet, dels enkelte Afsnit, dels visse Sider af denne Tids Historie. Aaret 1720 betegner en saa tydelig Overgang til et nyt Tidsrum i vort Fædrelands Historie med Hensyn til dets ydre Stilling, at det formentlig er vel skikket til, at en Fremstilling af et stort samlet Afsnit af Danmarks og Norges Historie kan tage sin Begyndelse der. Men for at undgaa idelige trættende Tilbageblik og Forklaringer med Hensyn til de indre Forhold, syntes en længere Indledning mig tvingende nødvendig.

Da jeg altsaa gav mig til at udarbejde en saadan, saa jeg imidlertid snart, at det vilde blive uundgaaeligt at udvide mine Studier til at optage en Række