Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/10

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
IV
      Side.


No. 25. Ankomst af ovennævnte Consignation. — Endeel solgt 54
26. Salg af Resten af Ladningen 55
27. Forhandlingsregning over Byg 55
Femte Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Hør og Hamp fra Riga 56—69
No. 1. Ordre gives paa Hør og Hamp 56
2. Svar. — Vil ikke trassere paa Committenten 57
3. Markedsberetning fra Riga 57
4. Forespørgsel angaaende et Huus's Soliditet 59
5. Svar paa No. 2. Committenten vil ikke accreditere i Hamborg 60
6. Svar paa Forespørgsel angaaende Soliditet 61
7. Den ønskede Betalingsmaade indrømmes 62
8. Committenten opgiver et Limitum 62
9. Ordre er udført under Limitum. — Man vil sende et Parti Hør

i Consignation

63
10. Ordre med Hensyn til de ordinerede Varers Afskibning 64
11. Advis om Varernes Afsendelse og Tratterne imod samme, samt Indsendelse af Connossement og Factura. — Forandret Bestemmelse med Hensyn til Consignationen 65
12. Factura over Hør og Hamp 66
13. Indsendelse af Vexler til Discontering og Indkjøb af anden

Valuta

67
14. Discontering af Rigsmønt Vexler og Indkjøb af Banco derimod 67
15. Indsendelse af Rimesser for tredie Mands Regning 68
16. Factura'ens Rigtighed anerkjendes. — Tratterne ere accepterede 69
Sjette Afsnit. Brevvexling angaaende en Ladning Kul fra Newcastle 69—74
No. 1. Meddelelser om Kul og Fragter fra Newcastle 69
2. Ordre paa en Ladning Kul 70
3. Ordren er udført. — Skib befragtet 71
4. Credit aabnes hos et Londoner Huus 72
5. Underretning om at Credit er aabnet i London 72
6. Kullene ere afladede. -- Factura og Connossement indsendes 73
7. Factura over ovennævnte Kul 74
Syvende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Jern fra Birmingham 75—90
No. 1. Ordren sendes. — Lykønskning i Anledning af det nye Etablissement 75
2. Specification over det ordinerede Jern 76
3. Underretning til Spediteuren 77