Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/5

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Det er altid forekommet mig at være en mislig Sag at give Formularer til Breve, som i det daglige Liv vexles mellem Mand og Mand og gaae ud paa Lykønskninger, Invitationer, Taksigelser, Undskyldninger o. dsl. En saadan Samling af Formularer, som indeholdes i »Ramlers Briefsteller« og andre lignende Skrifter, stifter i Almindelighed saare liden eller ingen Nytte, deels fordi de ikke ligefrem kunne copieres og deels fordi Indholdet sjeldent er eller kan være af den Beskaffenhed, at det belærer. I saadanne Breve maa det være Brevskriverens Opgave, paa en smuk og letfattelig Maade at tolke sine Tanker i Ord og hvis man vil tvinge Brevstilen ind i en bestemt Form, bliver den uskjøn og som oftest latterlig.

Anderledes forholder det sig derimod med de i det commercielle Forretningsliv forekommende Breve; ved disse kunne opstilles bestemte Regler, som Forretningsmanden maa iagttage, og netop ved at støbe Brevene i bestemte Former opnaaer man i den mercantile Correspondence en Lettelse og Correcthed, som er et Gode, der staaer langt over en friere og elegantere Stiil. I Correspondencen maa det være Kjøbmandens Hovedopgave at forene Correcthed og Tydelighed med den Korthed, som ikke støder an imod en Lethed i Fremstillingen, der aldrig bør mangle, naar man udtrykker sig skriftlig.

I de følgende Breve, som næsten alle ere originale, har jeg bestræbt mig for at vise, ikke alene Formen for de i det