Side:Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind II.djvu/244

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

234

Hilsenen (1, 1), for at Overbringeren Tykikos senere skulde tilføje det. Men da Efeser-Menigheden var Midtpunktet for dem alle, er Brevet snart kommet til at bære Navn efter den alene.

Brevet falder, som de fleste af Pavlus's Breve, i to Hovedafsnit, et belærende (Kap. 1—3) og et formanende (Kap. 4—6). Efter den sædvanlige Hilsen begynder Apostelen med en ophøjet Lovprisning for Guds evige Naades-Raadslutning, som i Tiden er fuldbyrdet i Kristus, for at samle alt i Himmel og paa Jord til én Menighed, hans Naades Herlighed til Lov (Kap. 1, 1-14). Dernæst beder han, at Gud ved sin Aand vil lære Læserne ret at kjende denne Naade (1, 15—19), hvis Storhed viser sig i den Kraft, Gud har øvet for at frelse dem (1, 20—2, 10), i den herlige Fællesarv med de hellige, som de nu have faaet Del i (2, 11-22), og i det rige Haab, som de ere kaldede til, for hvilket Gud skal have Æren i Menigheden i al Evighed (3, 1-21). Derefter formaner han dem til at vandre den Naade værdig, som de ere kaldede til, dels ved i Menighedslivet at bevare Enheden (4, 1-16), dels ved hver enkelt at sky Hedningernes syndige Levned, og derimod at vandre som Guds Børn (4, 17—5, 21), dels ved at leve et kristeligt Husliv hver i sin Stilling (5, 22—6, 9), hvornæst han sammenfatter alt andet i Formaningen til at stride de Kristnes Strid (6, 10-20), og slutter med et Velsignelsesønske (6, 21-24).