Side:Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind II.djvu/388

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

378

finder Sted (se 8,4; 9, 9. 25; 10, 2; 13, 10. 11); havde Jerusalem alt dengang været ødelagt, havde Forf. ikke behøvet at bevise, at den gamle Pagts Ofre og Gudstjeneste var afskaffet ved Kristus (Kap. 8—10), ligesom det ogsaa var utænkeligt, at der i et Brev til Jødekristne ikke skulde findes nogen Hentydning til denne grufulde Tildragelse. Maaske peges der i 10, 25 hen til, at den kunde forudses som nær forestaaende. Paa den anden Side se vi af Kap. 2, 3, at ialfald det store Flertal af de Kristne, som havde hørt Herren selv, nu var borte (jfr. 13, 7), saa at der altsaa maa være forløbet mindst en Menneskealder efter Kristi Himmelfart. Vi føres saaledes til Tiden henimod Jerusalems Undergang; og da den jødiske Krig, som endte hermed, brød ud i Aaret 67, maa Brevet sandsynlig være skrevet omtrent ved den Tid.