Side:Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind II.djvu/528

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

518

Johannes's andet Brev.

Det har været mig en stor Glæde, at jeg har truffet Børn af dig, som vandre i Sandhed[1], alt som vi fik Befaling af Faderen[2]. Og nu beder jeg dig, Frue, ikke som var det en ny Befaling, jeg skriver til dig, men det er den, vi have haft fra Begyndelsen, at vi skulle elske hverandre[3]. Og dette er Kjærligheden, at vi skulle vandre efter hans Befalinger[4]; dette er Befalingen, alt som I hørte fra Begyndelsen, at I skulle vandre i den[5]. Thi mange Forførere ere udgangne i Verden, som ikke bekjende Jesus som Kristus, kommen i Kjød; dette er Forføreren og Modkristus[6]. Giver Agt paa eder selv, at I ikke skulle tabe, hvad vi have arbejdet[7], men maa oppebære fuld Løn. Hver den, som gaar videre, og ikke bliver i Kristi Lære[8], har ikke Gud; hvo som bliver i Læren, han har baade Faderen og Sønnen[9]. Om nogen kommer til eder og ikke fører denne Lære[10]. saa tager ham ikke i Hus, og byder ham ikke velkommen[11].

 1. d. e. som sande Kristne, "i Gjerning og Sandhed", 1 Joh. 3, 18; 3 Joh. 3.
 2. Jfr. 1 Joh. 3, 24.
 3. Jfr. 1 Joh. 2, 7.
 4. Jfr. 1 Joh. 5, 3.
 5. I den, ɔ: i "Kjærligheden", Guds Kjærlighed; se 1 Joh. 4, 16 Anm. Denne Formaning er nødvendig, fordi (V. 7) der er mange Forførere, som negte denne Guds Kjærlighed, idet de ikke ville bekjende "Jesus som Kristus, kommen i Kjød"; jfr. 1 Joh. 4, 2. 3.
 6. d. e. det er en saadan Tale, som føres af Forføreren og Modkristus; altsaa ere disse "Forførere" hans Forløbere (se 1 Joh. 2, 18. 22).
 7. d. e. hvad Ap. og andre Forkyndere af det sande Evangelium have arbejdet, ved deres Arbejde udrettet, nemlig at I have faaet "Naaden og Freden fra Faderen i Kristus, V. 3. Denne ville I tabe, dersom I laane Øre til "Forførernes" Røster. — Andre læse: hvad I have arbejdet, ɔ: at eders Kristenliv ikke skal blive spildt, frugtesløst.
 8. Gaar videre, er brugt efter "Forførernes" (Gnostikernes) Tankegang; maaske er det et Udtryk, som de selv brugte for at betegne, at de ved deres "Viden" vilde naa langt videre end de almindelige Kristne, som holdt sig paa Troens Grund, og derfor vilde de ikke blive i Kristi Lære, den sande kristelige Lære; jfr. 1 Tim. 1, 10; 4, 6; Tit. 1, 9.
 9. Jfr. 1 Joh. 2, 23.
 10. Kommer til eder, for at optræde som Lærer hos eder. Denne Lære, ɔ: Kristi Lære, V. 9.
 11. Viser ham ikke broderlig Gjæstevenlighed; se Rom. 12, 13. Ved