Side:Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind II.djvu/531

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

521

Johannes's tredje Brev.

vel i at hjælpe dem paa Vej[1] paa en Gud værdig Maade. Thi for Navnets Skyld[2] ere de dragne ud, uden at tage noget af Hedningerne. Saa ere da vi skyldige at tage os af saadanne, for at vi kunne blive Medarbejdere for Sandheden[3].

Jeg har skrevet noget til Menigheden[4]; men Diotrefes, som gjerne vil være Førstemand iblandt dem, giver os ikke Rum. Derfor vil jeg, naar jeg kommer, minde om hans Gjerninger, som han gjør, idet han med onde Ord fører Sladder om os, og ikke nøjet hermed, giver han selv ikke Brødrene Rum, og dem, der ville gjøre det, hindrer han og udstøder dem af Menigheden[5].

Du elskede, efterfølg ikke det onde, men det gode. Hvo som gjør, hvad godt er, er af Gud; hvo som gjør ondt, har ikke set Gud[6]. Demetrios har godt Vidnesbyrd af alle og af selve Sandheden[7]; og ligesaa vidne vi, og du véd, at vort Vidnesbyrd er sandt.

Jeg havde meget at skrive til dig, dog vil jeg ikke skrive til dig med Blæk og Pen. Men jeg haaber snart at se dig, og da skulle vi mundtlig tales ved[8]. Fred være med dig! Vennerne hilse dig; hils Vennerne hver især.
  1. Jfr. Tit. 3, 13.
  2. d. e. for Jesus-Navnets Skyld; jfr. Ap. Gj. 5, 41.
  3. Ved at støtte dem blive vi deres Medarbejdere til Sandhedens, Evangeliets Fremgang.
  4. Sammenhængen tyder paa, at dette noget (ɔ: hvad vi udtrykke: "nogle faa Ord") har været et Anbefalingsbrev til Menigheden for de omtalte Evangelister (jfr. 2 Kor. 3, 1). Dette Brev haves ikke mere; maaske er det blevet tilintetgjort af Diotrefes.
  5. Diotrefes har sikkerlig været en Ældste i den paagjældende Menighed, en herskesyg Person, som vilde være eneraadende iblandt dem, og som derfor ikke vilde give Rum for Johannes (ikke tillade, at hans Ord havde noget at sige), ej heller for Brødrene (de tilrejsende); disse vilde han ikke give Lov til at tage til Orde i Menigheden, og dem, der tillod dem det, udstødte han af denne.
  6. Jfr. 1 Joh. 3, 6.
  7. Demetrios, som maaske har overbragt dette Brev og været en Evangelist, har godt Vidnesbyrd af selve Sandheden (1 Joh. 1, 8), idet hans Færd ledes af og stemmer med den.
  8. Jfr. 2 Joh. 12.