Side:Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind II.djvu/536

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

526

Judas's Brev.

som Vartegn paa evig Ild ved den Straf, de lede[1]. Alligevel gjøre ogsaa disse ligedan ideres Drømmerier: Kjødet besmitte de, Herre-Magt regne de for intet, og Herligheder bespotte de[2]. Overengelen Mikael vovede dog ikke, den Gang han var i Ordstrid med Djævelen om Moses's Legeme, at fremføre en Bespottelsens Dom, men sagde: Herren true dig[3]! Disse derimod bespotte alt, hvad de ikke kjende, og alt, hvad de forstaa paa naturlig Vis, ligesom de ufornuftige Dyr, derved ødelægge de sig[4]. Ve over dem! thi de have vandret Kains Vej og have styrtet sig i Bileams Vildfarelse for Løns Skyld og ere gaaede til Grunde ved Koras Opsætsighed[5].

Det er disse, der som Skampletter ved eders Kjærlighedsmaaltider fraadse med og uden Blu pleje sig selv[6], vandløse Skyer, som drives forbi af Vinde, bladløse Træer i

  1. Se 1 Mos. 19. Gaa efter fremmed Kjød, Betegnelse for den unaturlige sodomitiske Utugt.
  2. Istedenfor ædru kristne Tanker give de sig hen til deres utøjlede Fantasis Drømmerier, og med disse retfærdiggjøre de deres Kjødelighed og Ringeagt for al himmelsk og jordisk Myndighed. Jfr. 2 Ped. 2, 10.
  3. Her sigtes til et jødisk Sagn, som ikke kjendes fra Gl. Test. (ifølge Klemens fra Alexandria var det fortalt i et apokryfisk Skrift, kaldet "Moses's Himmelfart"); jfr. 2 Ped. 2, 11 Anm.
  4. Jfr. 2 Ped. 2, 12. Hvad de forstaa paa naturlig Vis, ɔ: hvad deres Naturdrift lærer dem at forstaa paa samme Vis, som de umælende forstaa, nemlig som Middel til at tilfredsstille deres Lyst, derved ødelægge de sig aandelig.
  5. Kain var den første ugudelige; i hans og hans Æts Spor træde de og myrde aandelig deres "Brødre". — Bileam; se 2 Ped. 2, 15. — Kora skaffede sig et Tilhæng og satte sig op imod det af Gud ordnede Præstedømme for at ophøje sig selv (4 Mos. 16). Saaledes sætte de deres egne selvkloge Tanker op imod Troen og Guds Naades Orden. Disse tre Exempler udføres nøjere i V. 12 ff., saaledes at Kains Vej er Forbillede for V. 12. 13, Bileams Vildfarelse for V. 16, og Koras Opsætsighed for V. 19. Dog maa man ikke skarpt adskille dem som tre forskjellige Slags Vildfarelser; det er den samme Vildfarelse set fra tre Sider.
  6. Det er disse, ɔ: dette, som sagt er V. 11 (særlig om "Kains Vej"), møde I hos disse, som deltage i eders Kjærlighedsmaaltider (Ap. Gj. 2, 46; 1 Kor. 11, 17 Anm.) for at kunne fraadse og pleje sig selv o. s. v.