Side:Efterladte Skrifter af Poul M Møller 1-3.djvu/509

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

225

Optegnelser paa Reisen til China.


Den 29de October [1819] gik jeg som Skibspræst ombord paa Skibet Christianshavn, og blev til mit nye Opholdssted ledsaget af mine Brødre Hans og Christian, samt min tilkommende Svoger Isaach. Denne Dag gik hen med Arrangement af mine Effecter og med Dagdriveri, da den ulidelige Kulde hindrede mig i at gjøre Noget.

Den 30te October fik jeg igjen Besøg i min Kahyt af min Broder Hans og Isaach Sidenius. Endnu denne Dag fik jeg ikke gjort Noget ved Studeringerne. Om Aftenen bemærkede jeg, at det var lystigt Selskab, jeg var kommet i, da mine Medreisende spillede hinanden nogle smaa Puds til almindelig Fornøiese. En af Assistenterne havde f. Ex. Lyst til at faae fat paa 3die Styrmands Nøddepose og tilbød ham at tractere med Æggepunsch, naar han vilde beveerte med Nødder. Styrmanden tog med stor Glæde mod dette Tilbud og bragte Posen hid. Imidlertid havde Skuespiller Stage[1], som var ombord hos os, kommet lidt Sukker i elendigt, tyndt Øl og skulpet det saaledes med Haanden, at det var kommet til at bruse. Dette rakte han Styrmanden, som til almindelig Moro satte et heel curiøst Ansigt op, da han fik denne Pseudopunsch i Munden.

Den 31te October, som var en Søndag, blev endnu ingen

  1. Hvis Fader, G. G. Stage, commanderede Skibet.