Side:Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.djvu/56

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

— 40 —

en broget Hær, samlet fra alle Verdens Hjørner, gik han over Hellespont; en ikke mindre broget Hær af phantastiske Ideer førte jeg, indesluttet i mit Hoved, over Langebroe. Han udgjød Blod, jeg Blæk, — Forskjellen kan jo nok passere.

Allerede var jeg nogle Skridt inde paa Broen. da det falder mig ind, at her var just Leilighed til at tænke smukke Ting.

Hvad maatte der ikke kunne tænkes og føles paa Grændseskjællet af det gamle og det nye Aar, ved at staae midt imellem Kjøbenhavn og Amager?

Aaret er dog en af de rigeste Fyrster paa denne Jord, men kun i Forbigaaende lære vi at kjende ham; hele 365 Dage bruger han til at bringe sit Flyttegods igjennem Livet ind i den store Evighed, og naar disse ere forbi, seer man kun Sporene, han efterlod paa den store Landevei, og den lille Streg, Tiden ridser paa sin Tavle, for at vise, nu gik der atter et Aar over Jorden.

Det nye holder strax sit Indtog efter det gamle, og hvo kan undre sig over, at det bruger saa mange Dage at bringe sit Flyttegods igjennem Livet, naar man kun ret betragter det store Tog. — Utallige Vugger og Ligkister, Brudeskarer og væbnede Hære seer man i det store Følge. Jeg vil nu slet ikke tale om de mange Læs vandede Skrifter og andre menneskelige Daarligheder, det fører med sig.

En halv Time maatte jeg altsaa endnu vente her, før jeg kunde betræde Broens Midte, men hvormed