Side:Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.djvu/99

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

— 83 —

Tiende Capitel.

Hvad der videre tildrager sig. — Jerusalems Skomager. — De bekjendte 100 Mile Støvler kommer til Syne.


Sæt ved min Side stod der en gammel, guulbruun Kone, saa hæslig, at Walter Scotts Efterlignere godt kunde have brugt hende til en af de frygtelige Damer i deres Romaner.

"Fik jeg Dig der, Sønneke!" skreg den Gamle og fortrak Ansigtet til et afskyeligt Smiil; da opdagede jeg, at det var Amagerkonen som tillige med den Blege gjorde mig til Herkules paa Skilleveien uden for Børsen, som jeg har omtalt i Begyndelsen af min Reise.

"Du arme Ulykkens Fugl!" vedblev hun, "hvor Du har flagret om, siden jeg saae Dig sidst; op og ned, Phantasie-Billeder og Hjernespind endnu værre, end jeg frygtede for. Ja, Du kan takke Din Gud, at jeg fik Fingre paa Dig her, ellers havde Du brækket Halsen, før Du kom til Enden paa Din Reise. — Hvormeget var der ikke at sige, naar jeg gad være over det, men det er ikke Umagen værdt; viis Du nu et godt Gemyt og Nemme, maaskee der da endnu kan gjøres noget af Dig," og nu rystede hun en heel Mængde Grammatikker, mathematiske og juridiske Bøger ind i min Ædekasse — "Spiis Barnlille, og bryd Dig ikke om alle disse brogede Phantasie-Billeder, det flyve om Dit Buur; det er kun onde Lyster, som ville lede Dig fra Pligten og styrte Dig i Elendighed. See der, Sønneke! har Du en Fluesmække; slaa nu rask