Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/122

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

112

Dam. — Lars Dinesen.

Forfatteren af „Rigsdagsruner” giver følgende Skildring af Dam:

„Kaptajn Dam
er min Skam
hverken stram
eller gram,
men saa tam
som et Lam;
Stridens Glam,
Sprogets Bram,
Saks og Kam
er for ham
Djævelskram.”

Denne Tegning af Rigsdagsmanden for Bornholms anden Valgkreds er bidende, ondskabsfuld og sikkert noget ubillig; men at der indeholdes ikke lidt Sandhed i den maa paa den anden Side vistnok erkjendes.

Han er en ganske brav og rettænkende Mand, men han hædrer ikke den Valgkreds, han repræsenterer.


Lars Dinesen.

Statsrevisor. Kjøbenhavn. Født den 16. Novbr. 1838.


Den danske Bondestand rummer langt mere Intelligents, langt mere naturlig Begavelse, end Mange ere tilbøjelige til at tro. Man er saa villig til at indrømme Standen Snildhed eller snarere Fiffighed, men herudover vil man nødig gaa, og det er Uret. Vel ere de nævnte Egenskaber ofte stærkt fremtrædende hos Mange Bønder, men ved Siden deraf kan tit gaa en Forstandsklarhed, logisk Sans, som er overraskende. I den Henseende staar den danske Bonde vistnok ikke paa nogen Maade tilbage for Gjennemsnittet af andre Landes Bønder.

Rundt om paa Landet sidder der i Amtsraad, Sogneraad og Skoleraad Bønder, der gjøre ypperlig Fyldest, og hvis klare Forstaaelse af Sagerne, parret med praktisk Dygtighed, tilføre de paagjældende Forsamlinger en virkelig Kraft.