Side:Hjortefarmer-sagen-dom.pdf/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


pA trods af dets nære belisgenhed ved Pizvet, har en levetid DA mindst 10 ar." Frank Vigh-Larsen har endvidere i erklzring af 21. januar 1994 besvaret falgende tillagsspargsdl: "1. Syns- og skansmanden bedes redepre for, hvor

mange arbejdstimer, der d antages at skulle anvendes ved nedtagning af hegnet p2 nuvarende tidspunkt heri indeholdt antal timer, der skal anvendes entreprenarmaskiner m.v. Svar: Timeforbruget ved nedtagning af omhandlede hegn er vanskeligt at vurdere. Jeg har talt med et firma der er specialiseret i opsætning og nedtagning af hjortehegn, og her siger man, at man normalt regner med nedtagning af 15 - 20 m hjortehegn pr. arbejdstime. Ved 4.000 m hegn svarer det til et forbrug p& 200 - 270 arbejdstimer. Der skal bruges traktor med frontlæsser og vogn, eller lignende materiel til arbejdet, og dette materiel skal -re til ridighed under hele arbejdsprocessen. 2. Syns- og sk0nsmanden bedes redegare for, hvilke belab de nedtagne materialer d t t e antages at kunne indbringe ved salg. Svar: Markedet for brugte materialer til etablering af hjortehegn er svart gennemskueligt, men ovennævnte firma har tidligere kabt starre indhegninger til nedtagning for kr. 2,00 pr. m nethegn (samme type som det her omhandlede) og kr. 5,00 pr. stk. for betonstolper (samme type som de her omhandlede) incl. hjarnestolper. Ved en stolpeafstand pd ca. S m svarer det til en pris pA ca. kr. 3,00 pr m hegn. Hegnet bliver da fjernet fra matriklen .o9 omrgdet efterladt i ryddelig stand. Alle b e l ~ ber excl. moms." Lektor Peter Vestergaard, Kabenhavns Universitets Institut for 0kologisk Botznik, har i erklæring af 17. august 1992 som syns- og sk~nsmandbl.a. udtalt: I1Xjortefamenblev etableret i fordret 1987. Den har et areal pg ca. 100 ha, og er omgivet af et 2 meter hajt trddhegn pd betonpæle, forneden fintmasket, foroven grovmasket. Om actallet af hjorte (ddvildt) pd arealet sa-JTage Hald f~lgendeoplysninger:

1987: 1988: 1989 :

ca. 70 voksne dyr ca. 90 ca. 70 -