Side:Hjortefarmer-sagen-dom.pdf/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


pA trods af dets nære belisgenhed ved Pizvet, har en levetid DA mindst 10 ar." Frank Vigh-Larsen har endvidere i erklzring af 21. januar 1994 besvaret falgende tillagsspargsdl: "1. Syns- og skansmanden bedes redepre for, hvor

mange arbejdstimer, der d antages at skulle anvendes ved nedtagning af hegnet p2 nuvarende tidspunkt heri indeholdt antal timer, der skal anvendes entreprenarmaskiner m.v. Svar: Timeforbruget ved nedtagning af omhandlede hegn er vanskeligt at vurdere. Jeg har talt med et firma der er specialiseret i opsætning og nedtagning af hjortehegn, og her siger man, at man normalt regner med nedtagning af 15 - 20 m hjortehegn pr. arbejdstime. Ved 4.000 m hegn svarer det til et forbrug p& 200 - 270 arbejdstimer. Der skal bruges traktor med frontlæsser og vogn, eller lignende materiel til arbejdet, og dette materiel skal -re til ridighed under hele arbejdsprocessen. 2. Syns- og sk0nsmanden bedes redegare for, hvilke belab de nedtagne materialer d t t e antages at kunne indbringe ved salg. Svar: Markedet for brugte materialer til etablering af hjortehegn er svart gennemskueligt, men ovennævnte firma har tidligere kabt starre indhegninger til nedtagning for kr. 2,00 pr. m nethegn (samme type som det her omhandlede) og kr. 5,00 pr. stk. for betonstolper (samme type som de her omhandlede) incl. hjarnestolper. Ved en stolpeafstand pd ca. S m svarer det til en pris pA ca. kr. 3,00 pr m hegn. Hegnet bliver da fjernet fra matriklen .o9 omrgdet efterladt i ryddelig stand. Alle b e l ~ ber excl. moms." Lektor Peter Vestergaard, Kabenhavns Universitets Institut for 0kologisk Botznik, har i erklæring af 17. august 1992 som syns- og sk~nsmandbl.a. udtalt: I1Xjortefamenblev etableret i fordret 1987. Den har et areal pg ca. 100 ha, og er omgivet af et 2 meter hajt trddhegn pd betonpæle, forneden fintmasket, foroven grovmasket. Om actallet af hjorte (ddvildt) pd arealet sa-JTage Hald f~lgendeoplysninger:

1987: 1988: 1989 :

ca. 70 voksne dyr ca. 90 ca. 70 -