Side:Hjortefarmer-sagen-dom.pdf/14

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


1990:

1991: 1992 :

bestanden blev nedskudt i anlednino af T9-undersagelse: anden halvdel af aret blev 20 nye d2dyr udsat. ca. 70 voksne dyr ca. 70 -

~ p a r g s d l1. Kan der konstateres nedslidning eller andring af vegetaticnen p& arealerne indenfor hegnet? Spargsdl 2. I bekraftende fald bedes nedslidningen eller adringen af vegetationen samt Arsagerne dertil nærmere beskrevet. SpargsmAl 1 og 2 besvares under et. Ved besvarelsen skelnes der mellem a. nedslidning (slitage) som falge af hjortenes fardsel og ophold b. effekter pd vegetationen af hjortenes græsning c. andring af vegetationens sammensztning som fnloe af andre forhold, f.eks. eutrofiering. ad a.

Slitage

Der kunne konstateres en lokal nedslidning af vegetationen i form af veksler, vindbrud samt standpladser. Veksler - Klit - og klithedearealerne er gennemkrydset af et sprtdt net af ca. 20-30 un brede veksler, der for det meste star tydeligt i plantedækket (foto 1 ou 2). Desuden laber der en veksel hele vejen langs indersiden af hegnet. Isar mange veksler leder ind i fyrreplantagerne, hvor dyrene synes at opholde sig i dagtimerne, samt til græsarealerne, hvor dyrene fortrinsvis synes at gnsse. PA veksler gennem t0r klithede er morbunden blotlaot og til dels trddt op; grene og kviste er knækket cg der er ingen vegetation (foto 3 ) . Pd veksler gennem grA klit er sandet blotlagt, uden plantedzkke, 09 laverne i nogen afstand, ca. 25 cm, pd begge sider af vekslen kan =re mere eller mindre tradt itu og lastliggende (foto 4 ou 5 ) . Vindbrud - En del, især miodre vindbrud med'blotlagt sand. I et stort vindbrud ved den 13 meter haje klit nord for den nordlige plantage kunne der observeres mange klovspor, hjorteg~dningsa-nt nedfaldne/nedtradte rester af vindbruddets kantvegetation (foto 5 ) . Vindbruddene tjener.tydeligvis som standpladser for hjortene . Vindbrudene er ikke nadvendigvis frenkaldt af hjortene, men bliver formodentlig holdt vedlige/udvidet af disse, saledes at genetablering af plantehkke forhindres. Standpladser - Udover det omtalte vindbrud blev der observeret standpladser for dyrene i forbindelse med fyrreplantagerne, indikeret ved nedtrddt vegetation,