Side:Hjortefarmer-sagen-dom.pdf/2

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


D O M

afsagt den 1. august 1994 af Vestre Landsrets 4. afdelinq
(landsdommerne Kristian Petersen, Ulrik Jensen og Søren Sandergård Hansen (kst.))
i 1. instanssag B-0269-90

Hjortefarmer Tage Hald,
Ræhr,
mod
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen,
og
Viborg Amtskommune.

Under denne sag har sagsageren, Tage Hald, Ræhr, principalt påstået de sagsøgte, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, og Viborg Amtskommune, tilpligtet at anerkende, at opsætning af et ca. 2 meter højt hegn på betonpiller på ejendommen matr.nr. 17g, 19d og 30b Hjardemål Klit, Hjardemål, samt indsætning af hjorte i den således etablerede indhegning ikke kræver tilladelse efter naturfredningslovens § 43a.

Subsidiært har sagsøgeren påstået de sagsøqte tilpligtet at anerkende, at den i naturfredningslovens S 43a, stk. 1, omhandlede pligt til at indhente tilladelse til at ændre hedearealet ved etablering af hjortefarm på den nævnte ejendom er opfyldt.

Mest subsidiært har sagsøgeren påstået sagsøgte Viborg Amtskommune tilpligtet at betale 222.974 kr. med sædvanlig procesrente fra den 9. februar 1990, til betaling sker.