Side:Hjortefarmer-sagen-dom.pdf/20

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

- 19 -

observeret.

SpargsmAl 8.'~il der ske en andring af vegetationen, safrent hjorteholdet opharer ? I bekraftende fald p5 hvilken mAde ? Xvis hjorteholdet oph~rerog ikke bliver erstattet med anden grzsning d det antages, at veksler og standpladser gradvist vil vokse til ved indvandring af planter fra omgivelserne. Vindbrud vil efterhsnden reduceres i areal. Klithedevegetaticnen vil nægpe umiddelbart ændre sig særlig meget, hvis hjorteholdet ophorer. Eventuelt vil en art som Balget Bunke korne til at spille en mere fremtrædende rolle. om klithedearealerne p$ lagere sigt vil ændre sig, er det vanskeligt ac d m e om. I almindelighed anses den vestjyske klithede for at =re en klimaksvegetation, d.v.s. en vegetation, der, ladt uberart, ikke vil sndre sig. Ifalge den erfaring, man har fra andre steder i Jylland, foreligger der dog en risiko for, at klitheden med tiden kan vokse til med f.eks. selvsset Bjerg-Fyr. Det er dog et abent spargsm&l om hjortegrssningen i Hjardedl -hegningen, med det nuvalrende grzsningatryk, i sig selv vil kunne modvirke en sadan udvikling. Hvad angdr de &ne græsarealer, m& det antages, at disse ved ophar af græsningen (og anden udnyttelse) vil blive koloniseret af vedplanter og efterhanden vokse til med f.eks. fyr, birk, eg m.fl."

Sagsøgeren har vedrørende timelønssatser fremlagt uddrag af overenskomst for 1991 vedrørende skovbrugsarbejdere. Det fremgår heraf, at grundtimelønnen pr. 1. april 1991 var 75,57 kr., hvortil kom forskellige tillæg. Pr. 1. apri1 1990 var statsskovbrugets timeløn omkring 70-80 kr.

Sagsøgeren har forklaret, at de første hjorte blev leveret inden midten af april måned 1987. Det var tidligere end planlagt, fordi hegnet var blevet færdigt før tiden. Forud for oprettelsen af den hjortefarm, sagen drejer sig om, havde han drevet hjortefarm i ca. 2 år på et lejet areal ved Esdal Sletning, men, i øvrigt havde han ikke beskæftiget sig med drift af hjortefarm. På det tidspunkt blev der etableret rigtig mange hjortefarme, og driften af disse gik godt frem til 1989/90, da der blev konstateret tuberkulose p& nogle farme. Da der som følge heraf blev indført regler, som nødvendiggjorde, at samtlige hjorte blev indfanget 2 gange om året, svandt grundlaget for en rentabel drift. Han anvender nu området til en