Side:Hjortefarmer-sagen-dom.pdf/4

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

- 3 -

hinder for, at agerjord og græsningsarealer overgår permanent til naturtilstand.

b. Arealer, der henligger i naturtilstand må ikke tilføres kunstgødning eller kemiske bekæmpelsesmidler.
....
§ 7 Bebyggelse m.v. og andre anlæg.
....
b. Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke etableres losse- og oplagspladser, motorbaner, skydebaner og flyvepladser, og der må ikke opsættes tårne og master eller henstilles beboelses- og campingvogne.
c. Der ~ ikke opsættes nye hegn bortset fra nadvendige kreaturhegn.
...."

Til den sidstnævnte fredningsbestemmelse har Overfredningsnævnet ved en udateret skrivelse modtaget i Viborg Amtskommune den 5. februar 1985 foretaget følgende berigtigelse:

"Udtrykket kreaturhegn beror på en fejlformulering, og bestemmelsen rettes derfor til: "Der må ikke opsættes nye hegn, bortset fra nødvendige landbrugshegn".

Af Taksationskommissionens kendelse fremgår bl.a. fælgende:

"Det er under taksationen bekræftet af amtsfredningsmyndighedernes repræsentant, geograf Ole Olesen, at fredningsbestemmelserne ikke er til hinder for, at der opsættes hegn, der er nødvendige for ejendommens anvendelse til hjorteavl."

Ved skrivelse af 36. juli 1986 skrev advokat Erik Haumann, der repræsenterede sagsageren under ejendomshandelen, således til "Viborg Amtskommune, Teknisk forvaltnings Fredningskommission":

"Fredning på matr. nr. 19 d Hjerdemål Klit, Hjardemål - beliggende Klitvej 101, Hjardemål.
Ovennævnte ejendom er af Marie Poulsen overdraget

til Tage Hald bl.a. på betingelse af, at der må oprettes hjortefarm.

Efter fredningskendelsen specielt kendelsen af 13.

juni 1985 side 5 midten .... (den ovenfor citerede