Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/10

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

6

et i Galdeblæren; vidtløftigen af Bøger at giendrive deres Mening som paastode, at Galde var Sæbe, og at det skal være Guds store Viisdom, at fordi Maven hænger paa skraads, og helder nedad med den videre Ende, maae Maden blive desto længere deri, og underligt, at Fordøielse er en Giering. Hvor lykkeligt er det ikke for de Studerende, saaledes at lære Physiologie hentet i Naturen selv, og paa saa let en Maade, ved blot at høre Collegia, at blive philosophiske Pathologer.

Recensionen over Monross Anatomie af Hunden beviser særdeles, hvor dybe Indsigter Berlingianerne besidde i anatomia humana forenet med Dyrenes; det var ikke uden Grund at man radbrak Fortalen, og rent med Taushed forbiegik Noterne. Saaledes, siger Berlingianerne som læge indvortes, skal man opmuntre dem der give sig af med nogle af Lægevidenskabens Dele, og ikke ved Lauget have giort Mesterstykke, enten med at høre Collegia hos medicinske Professorer, eller at have betalt Examens-Gebyr og Promotions-Gryn. Det var vel mueligt, hvad mener Berlingianerne? som Philosoph at lære Dyrlegemernes Bygning og Huusholdning at kiende, uden igiennem indvortes Læger, og uden indvortes Lægekonsts Skrifter. Og hvad mener de strenge Herrer i Pilestrædet? Kan man ikke lære Naturen at kiende uden igiennem Bøger? Og skulle ikke Fransk, Engelsk, Italiensk snarere i vore Dage føre til dette Maal end Latin alene? Kan mine høie Herrer nægte, at det jo vilde være moersomt at see visse latinske, elegante, i Hast promoverede Læger offentligen, med et Cadaver for sig, at forstumme, naar de kortelig men philosophisk, og paavisende hver Deel, skulle læse over Blodets Oprindelse hos Fosteret, og siden i det fødte Barn at vise dets Løb og Forretning i Legemet, dets idelige recrementer og excrementer, og hvorledes til disse Øiemeds Opnaaelse de Blodet underordnede Vasa forrette deres Secretioner og Absorptioner? Men kiere Latinister! Den ypperligeste Latin, den smukkeste Guldbrodere Kaabe, tvende Sceptere, Celsus og Boerhave, samt van Swieten ja Haller med, kunde ikke hielpe til at være tydelig og grundig i denne Forelæsning. Vare ikke disse Mænds Feil rettede hiemme efter Naturens Veiledning, det vilde lidet hielpe, over Cadaveret i smuk