Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/12

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

8

af Galdesyge plagede Facultets Egennytte og Vælde haver lagt for Europas Øine i Frankerig ved det chirurgiske Academies Oprettelse der. Hvilket Pogerie, at inddele Legemets Huusholdning i den indvortes og udvortes! Det hele Nøgle Traad er jo kuns en Traad, noget af dens indvortes Længde kan jeg jo ikke see, inden den yderste Traad opvikles. At kiende en Finger anatomisk og philosophisk, udfordrer jo at kiende hele Legemet. I Fingeren findes jo Marv, Been, Beenhinde, Muskler, Scener, Aarer, Nerver, Cellulositet, Vasa lymphatica, Fit, Huud, Svedehuller: hænge ikke alle disse Fingerens Dele i et med hele Legemet, som ikke bestaaer af meget mere end af disse Dele, ja Livet er jo ligesaa vel i Finger-Enden, som overalt i Legemet. For Naturen, da den skabte organiserede Legemer, laae der ingen Inddeling af indvortes og udvortes Dele til Grund at ordne efter, den sammengrenede alt saaledes, at det udgiorde et heelt, et organiseret Legeme. Dette maae den rette Haandlæge lære at kiende paa det allernøieste, da Deelenes Berøvelse ere for ham vigtigere end for den indvortes Læge. Da nu den medicinske Recensent kiender en indvortes Anatomie, der kan læres til Nytte uden at kiende den udvortes, saa udbad jeg mig denne til Eftersyn. Maaske denne Anatomie, der udgiør de indvortes Lægers Grundvold, er en Facultets Hemmelighed, som meddeles ved osculum promotionis? Have de indvortes Læger ikke en dem egen Anatomie, hvortil ene bruges Hoved, skiult for Haandlægerne, da er det uforsvarligt handlet imod Menneskeligheden, at opofre dens Vel for Rang-Striid Skyld. Og at dette kan skee skal med Exempler blive beviist.

Forfattere, der søge i deres Skrifter at forene indvortes og udvortes Lægekonst sammen, begribe let, hvorfore deres Værker af indvortes Læger mishandles. Hine agte det ei heller værdt at forsvare sig imod Piat; helst Øiemedet hvori de skreve var langt ædlere end at behage Berlingianerne. Man vilde at Menneskenes Sygdomme og Bræk kunde med større Vished end hidindtil hos os er skedt, blive helbredte ligesaa vel i Landets skiulteste Vraaer, som i dets store Byer. Og uden at forene indvortes og udvortes Lægekonst sammen, kan det ikke skee. O! at man ikke vilde lade dette Øiemed ud af Sigte ved begge Lægevidenskab-