Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/15

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

11

tienten efter disses Brug finder sig meget ilde ved at faae mere Urin i Blæren, da den ikke kan blive af med det, den længe har vildet miste.
  1. Indvortes Læge mærker alle de andres Feil, seer at Recensentens Sygdom er farlig; han sammenkalder A. og B., og de blive enige om at anbringe en Bougie, de ile alle tre hen til den syges Seng, og C. som havde læst meget om Operationer, afsætter paa Bougien Maalet paa Membrum virile fra Mons veneris regnet, stikker Bougien ind efter Maalet, og siger, nu Gud være lovet! er Patienten reddet, men destoværre Natten var grusom for Recensenten. C. kommer igien om Morgenen, haver en Catheter med sig, han havde læst om dens Brug og hørt et mørkt Collegium over den, men selv aldrig prøvet paa at bruge dette vigtige Instrument. Tour de Maitre ansaae han for Barberernes Navn de havde givet Operationen, han staaer galt for Patienten, vender Catheteren som om han vilde giøre tour de maitre, men giør ingen Dreining med Instrumentet, bruger en utroelig Magt, bliver angest da Patienten skreg, just som Catheteren gik lykkelig ind efter hans Meening i Blæren, tager til Overflod stilleten ud, han troede der skulde komme meget Urin, men ham med Colleger løbe bort, og Patienten lider utroelige Smerter.

En af Recensentens Venner kommer til ham, og som Haandlæge, undrer han sig over, at man havde saaledes leget med Tiden, da hans Ven G. i ringere Tid var helbredet. Haandlægen siger til Recensenten, hvordan gaaer det? O, svarer den Syge, at Himmelen selv vilde, for at redde andre, straffe de indvortes Læger, der med deres Operation haver dræbt mig, de have stukket Indvoldene igiennem. Piinslerne tage til, den dødelige Higge indfandt sig, Kulden bemestrede sig Recensenten, og alle Haandlægens Rednings-Midler uagtede, ved at hielpe Patienten med Catheteren af med det Urin, der endnu var i Blæren, døde Recensenten.

Haandlægen besluttede at aabne sin afdøde Ven, indbyder 16 indvortes Læge-Kunst-Studerende, at være nærværende ved Legemets Aabning.