Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/17

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

13

Venner, som ilde pines paa engang af indvortes og udvortes Bræk, og vi see tydeligen at vores indvortes Forsøg forøge Smerterne, og vi staae der uden Raad og Hielp; er det da Trøst, i et fedt Embede at dræbe sin Ven, fordi vi i vore Academiske Aar hendvalede Tiden, med Hoved-Vattersot af Latinsksprog og Læsning i Medicinske Bøger? disse udgydede sig siden over vores hele Vandel, og vi bleve hovne og havde vigtig Udseende, men maatte skielve for enhver der prikkede os for at undersøge Grundvolden til vores Anseelse. Vi kunde ikke forekomme at blive tynde, og at faae vores naturlige Udseende.

Vi fortiene derimod den sande Lærde Verdens Høiagtelse, vores Medborgeres Fortrolighed, de Syges Kierlighed. Naar vi erhverve os Læge-Videnskaben ved flittig anatomisk Øvelse og Granskning i Menneskenes og Dyrenes Legemer, og med de der anstillede Erfaringer, og Forsøg om Naturens lægende Kraft, at nærme os Sygesengene, for der at vise ved vores Raad, at vi kiende Naturen, og ikke bruger sandseløse Midler der, hvor Diæt og Naturen ene hielper sig. Vi bære da den allerhøieste Høiagtelse for hvert Middel vi foreskrive, naar vi ikke handle enten paa Slump eller efter Autoritet, men i hver Recepts Forfærdigelse overtænker Chymiens og Botanikens Lærdomme, dernæst overlegge, i følge Stedet, hvor Sygdommen har sit Sæde og Aarsagen dertil, samt andre Erfaringer herom sammenlignede, om Middelet i Følge digestions og Chylifications Lovene, kan blande sig med Chylus og igiennem ductus Thoracicus komme ind i Blodet, thi herfra skal al Lægedom dog vel komme.

Vores Bestræbelser ere ikke endte med at kiende indvortes Sygdomme, men da udvortes ogsaa foraarsager indvortes, og de alle ere opvundne sammen i hele Nøglet Legemet, saa kan Chirurgien ikke være os ligegyldig, i det mindste bør vi øve os paa de lette Operationer der hielper strax, som Aareladen, at extrahere af Næsen, Øiet, Øret, Mave- eller Luftrøret fremmede Legemer, at kunde bruge bougie og Catheter, og hielpe i Barns Nød, at forbinde et let Beenbrud, trække et Ledemod i Led, trække en Tand ud. Disse Sygdomme ere giengse paa Landet, og forsømt Hielp i det beleilige Øieblik, trækker igiennem et usselt Liv, Døden efter sig. Jo vi bør kiende Chirurgien saameget at vi