Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/18

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

14

kan betyde enhver Patient at hans Tilfælde er af den Beskaffenhed, at det kuns ved Operation kan hæves hos de Mænd som Skaberen gav Øie, Mod og Haand til at operere med, hvilke Fuldkommenheder Konst og Videnskab ikke skienke allene.

Studere vi Lægevidenskaberne paa denne Maade, redde vi upaatvivlelig mange Mennesker, og Videnskaben ret dreven af os, vil snart overtale os til at belee den usle Forskiel imellem udvortes og indvortes Lægekonst. For os skal da fra denne Dag Medicin og Chirurgie være vore beste Veninder, siden de Begge have felles Fiender at overvinde, nemlig alle menneskelige Sygdomme, enten de yttre sig uden fra ind i Legemet, eller inden fra ud ad.

Alle nærværende medicinske Studerende bleve fra denne Dag af, enige om at forene Chirurgie og Medicin sammen, endende deres indgangne Forpligtelse med det Ønske, at al Promotion maatte ophæves, og Prøverne herefter paa Duelighed mere at blive aflagde i Naturens Paasyn, end i spørgende Lægers.

Saaledes blev den medicinske Recensents Drab til Nytte for Menneskeligheden, hans Død blev vigtigere end hans Liv; da utallige Syge i Fremtiden vil have ham at takke for deres Sundhed.

Siette Deel.

Fierde Capitel.

(Berlingiansk Recensents-Væsen lærer Forfatterne at springe omkring, og hverken at bryde sig om Sammenhæng eller Plan.)

Den Medicinske Recensents Efterladenskaber.

I Sovekammeret.

En Seng med Tilbehør.
NB. Den var leiet.
Et Speil med forgyldt Ramme.
NB. Dette Speil erklærer jeg for laant af mig, sagde Madame E. min Datter blev ikke helbredet, hun blev vel af den Afdøde puncteret, Vattersoten kom og gik hver 10 og 11 Maaned.