Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/19

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

15

Tvende Par nye Støvler
En Skoemager bad Registerings Forretningen tilført, at de ikke vare betalte. Thi Udsletten paa hans Søn var vel ikke mere udvortes til Syne, men Drengen var efter Curen ret blevet en Vantrevning, og Accordten med den Afdøde var at Drengen skulde reent læges. Vurderingsmændene fandt det raadeligst selv at gaae med Støvlene, indtil Sagen kunde blive afgiort.
2de Par Lagen og 8 Haandklæder.
En Kone foreviste mere Linnet hende tilhørende, med samme Navne, og af lige Mønster, hun paastod sig det udleveret paa Grund af, at hun havde laant den Afdøde dem i den Tid han vilde læge hendes opsvulmede Laar, med idelig Laxeren og Sveden, og efter 20 Uger blev Laaret det samme; en Haandlæge blev kaldet, han aabnede strax Abscessen, og nu befinder jeg mig vel, han skal have Linnedet og ikke den Afdøde.
Vurderingsmændene sagde, af vore Hænder kommer intet saa hastigt ud.
En Pung, som det lod til med Penge, forseglet.
herved laae tvende Breve.

Første Brev.

Min Hr. Licentiat.

Ved sidste Samtale lod det til, som deres Velædelhed kunde skaffe en Attest, hvoraf det blev klart, at Karlen O. havde ved at overkiøre G. reent dræbt ham, uagtet G. kiørte et Par Miles Vei, og levede flere Timer. Efter Forlangende sendes dem hermed visum repertum fra vores Provincial-Physicus. Ved den ønskte Attest haaber jeg at faae Anledning til, at trække denne Sag i Langdrag, og da Delinqvent-Omkostninger fordeles paa Amtets Hartkorn, seer de let at vi smaae Øvrigheder ikke bør lade Delinqvent-Regningerne være for ringe, og til at forstørre disse og holde Delinqventen længe i Arrest, kan lovlig Forhalning ene hielpe.

Iudex loci.

Provincial Physicus's visum repertum lydede saaledes.