Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/20

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

16

Jeg N. N. aabnede Brystet paa den overkiørdte N. N., fandt Lungerne sammenfaldne, lidet Blod bag paa dem, tre Ribbeen i tu paa den ene Side, fire paa den anden, og nogle af dem tvende Gange brækkede.

Andet Brev.

Høistærede.

De er saa god at tage til Takke med Pengene, Attesten var god, den bevidnede at Ribbenenes Brækning var et uundgaaeligt dødeligt Saar, og syntes at formode at Ribbeen ikke kan læges. Jeg som har hørt i mine unge Dage noget Anatomie forenet med Pathologie, begriber ikke, hvorfor man ikke forespurgte sig hos Land-Physicus, hvis han vidste noget deraf, hvilket ikke lader af hans visum repertum, om Pleura var stærk beskadiget? Om der var gaaet Splinter ind i Lungen? Om der var udtraadt meget Blod imellem Lungerne selv og deres egen Huud? Om der fandtes meget udtraadt Blod overalt i Brystet? enten det var de øverste eller nederste Ribbeen der vare brækkede? Da efter mine Tanker Lungerne sammenfaldne, og Blod udtraadt bag paa dem intet beviser, man finder al dette ved ethvert Cadaver naar det haver ligget noget paa Ryggen, og Brystet aabnes. Karlen bør nu døe, men det er menneskekierligt at mage det saaledes, at et andet Collegium veiledet af Erfarenhed og anatomiske, physiologiske og pathologiske Kundskaber, kan bevidne at Ribbeen kan læges, at Delinqventen altsaa ikke i nøieste Forstand er Manddraber. Jeg vinder Tid, og Delinqventen bliver omsider frie, og vi ere begge holdne.

Iudex loci.

Vurderings Mændene troede, at det var best, at forstikke disse Breve, da de gave Leilighed til saa megen unødvendig Efterspørgsel, man kunde jo sætte en Pung med Bøffelstene i Steden, og altsaa registrere
En Pung med Bøffelstene
Et Sølv Bæger. hermed et Brev:

Min Hr. Doctor!

Jeg fik rigtig nok en Attest paa, at jeg formedelst Bedrøvelse over min Mands Død, fødte ordentlig, elleve Maaneder efter hans