Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/21

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

17

Død. Men alle sige her i Egnen tvertimod Dem, at det er en unaturlig Fødsel, jeg naadte ikke det jeg attraaede med Bægeret, forlanger det derfor tilbage.

Vurderingsmændene sagde, heri maae Dommeren dømme, ham bringe vi Bægeret, altsaa ikke tilføres det Forretningen.
En Æske, hvori en Deel Uriinblære Stene, og i samme et Brev af følgende Indhold:

Jeg skikker dem hermed min Æske igien, med Begiering, at de vilde være af den Godhed og sende mig den tilbage, tilligemed de 2de Stene som deri manglede.

Den Afdødes Svar laae hos: Min Hr. Haandlæge! Jeg vil bekiende oprigtigen: De tvende manglende Stene brugte jeg til tvende Patienter; jeg opererede dem, fandt ingen Steen i Blæren, lod disse falde ned, gav Patienterne dem, og fik min fulde Betaling for vel lykket Operation. De have Ret til at forlange i Betalning hvad De vil have.

Et Par Sølv Sporer.  En Ridepidsk.
Et Bord.  Et Par Støvle.

I Studerekammeret.

Sex Stole.  Trende Borde.
Et Speil.  En Bog-Reol, deri Bøger.

In Folio.

Pinguis Æsculapius i 10 Tomer, i Folio. Disse var hule Træe Bind, hvori laae Professorers Collegia, samt de Spørgsmaal der vare meest giengse til Examina.
Saligheds Vei, 1 Vol. Ligeledes Huul, deri Manuducteur-Kneb og Gienveie.

In Qvarto.

Collectio dissertationum, et Qvartblad. Derpaa stod skrevet hvor den boede som skrev de beste Disputatzer, og øvede i at disputere, samt Prisen.
Corpus Histor. morbor. 10 Bind in Qvarto. Titlen var urigtig, det var Corpus formularum, Recepter efter Sygdommenes Navne.