Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/9

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

5

heder og sandseløse Rettelser, og naar Recensionen er sluttet, venter Læseren forgieves paa at erfare, hvad der i det Fag var giort før, og hvad den overslikkede Forfatter haver giort slettere eller bedre end hans Formænd. Man gietter let Aarsagen til denne Omgangsmaade; løber ikke Steenpikkeren let hen over Hængedynnet, slaaer nok saa meget med Rumpen, og leer ad Studen og Kalven som ikke tør vove sig derud. Berlingianerne betragte grundige og vidtløftige Skrifter som Hængedynd, over hvilket det er bedre at vippe oven af, end at anlægge Gange dertil, naar man først haver gravet Vandet derfra, og giort det til nyttigt og frugtbart Land. Ethvert Skrift kan blive nyttigt, naar det grundigen og beskeden bedømmes.

Af Berlingianernes Recensent-Væsen sees tydeligen, at de ikke betee sig som grundige og til den lærde Verdens Bedste ærlig arbeidende Mænd.

Maaske bør man desuagtet ansee dem for nyttige Borgere? Jo denne ærefulde Titel tilkommer dem med Rette. De ere Ventilatores, der føre Dampe af den Danske Lærde Verden bort, ved det de bevæge sig bestandigen, uden selv at vide hvilke Dampe de føre ud. De vugge hele Folket i Søvn synge hver ottende Dag deres vedtagne Vuggeviser over det: "Vi, vi, vi, vi, vi, paa vor Skriftdommer-Sæde, see Trykfeil, dømme Still og Orden." De hindre at al grundig Oplysning udbreder sig, thi de grundigste Skrifter radbrække de jammerligen. Endelig de drabelige Berlingianer passe kuns paa, at de bestilte Opslag ere besørgede paa deres sorte Bret. De tage samme Betalning for Charteqver, som for Placater og Programmata.

Rummet tillader os ikke at beskrive Recensenternes grundige Studeremaade, og Tiden var spildt paa at sætte deres Fortienester i det Lys, de selv sætte dem. Iblandt dem alle, stikker den indvortes lægende Skriftdommer særdeles frem; hans medicinske Kundskab overgaaer dog vel ikke den, der kan hentes ved Universitetet! og her er virkelig noget alvorligt at lære. Helst hvis man hører meget om valvuler man ikke seer, om tvende slags Galde, et Slags som dannes i Leveren selv, og