Side:Ove Guldberg-sagen Højesteret.pdf/2

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

- 2 -

Højesterets bemærkninger.

Det tiltrædes af de grunde, der er anført af landsretten, at Indenrigsministeriet er frifundet for Ove Guldbergs principale påstand.

Ove Guldbergs stilling i henseende til valgret til Folketinget ville ikke blive forbedret, selv om han måtte få medhold i påstanden om, at valglovens § 2 helt eller delvis er ugyldig. I hvert fald under disse Omstændigheder tiltræder Højesteret, at Ove Guldberg ikke har retlig interesse i at få denne påstand påkendt. Hans hjemvisningspastand tages derfor ikke til følge.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Ove Guldberg, betale 25.000 kr. til indstævnte, Indenrigsministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

--oo0oo--
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Højesteret, den 22. december 1999
(sign.)
Gitte Stadsbjerg
assistent