Side:Rigsretsdom af 22. juni 1995.pdf/26

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
Rigsretsdom 22. juni 1995 538

 Ved denne vurdering lægger vi også vægt på, at regeringen i bemærkningerne til det lovforslag om ændring af udlændingeloven, som blev fremsat den 7. oktober 1987 (Folketingstidende 1987-88, tillæg A, sp. 387), blandt andet anførte:

 "Regeringen har truffet besiutning om at forøge flygtningekvoten og at ændre kvotebegrebet. Man har herved lagt vægt på, at den samlede indrejse af flygtninge og familiemedlemmer hertil tilrettelægges på en måde, der giver mulighed for en optimal udnyttelse af ressourcerne ikke alene hos udlændingemyndighederne, men også hos de myndigheder og organisationer (Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp), der varetager arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge.
 Kvotebegrebet ændres således, at kvoten udover de personer, der inviteres til Danmark via programmer under FN's flygtningehøjkommissær, også omfatter de personer, der får opholdstilladelse på grund af familiemæssig tilknytning til en herboende flygtning.
 Dette medfører, at ikke blot "FN-flygtninge", men også familiesammenførte udlændinge til herboende flygtninge, vil være omfattet af kvoten.
 Dette vil forbedre mulighederne for en budgetmæssig styring af udviklingen.
 Regeringen har truffet beslutning om, at kvoten for 1988 forhøjes fra de nuværende 250 til 1.500 pladser, således at der mindst skal tilbydes FN's flygtningehøjkommissær 250 pladser i 1988. Hvis antallet af opholdstilladelser på grund af familiemæssig tilknytning, ..., bliver mindre end 1.250 pladser, vil det overskydende antal pladser således blive tilbudt FN's flygtningehøjkommissær."

 Modelnotatet af 2. december 1987 må anses som en opfølgning af disse bemærkninger.
 Antallet af verserende sager om familiesammenføring med tamilske flygtninge udgjorde 87 pr. 24. september 1987. I perioden indtil 31. december 1988 modtog Direktoratet for Udlændinge yderligere 153 ansøgninger (sager). I cirka 40% af sagerne blev der givet tilladelse. Det er også af denne grund misvisende at tale om, at administrationen havde karakter af et stop for tamilske familiesammenføringer. Her-