Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/392

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

382

 Torsdagen den 14de Februar 1856, Formiddag Kl. 10, samledes Retten atter; samtlige dens Medlemmer vare tilstede. Ordet blev først givet til:
 Den offentlige Anklager:Høie Dommere! I Hen­hold til min Frem stilling i Anklageskriftet, til den i Sagen skete Documentation og til det korte Resumée, jeg igaar gav af Sagens væsentlige Facta, skal jeg have den Ære at ned­lægge følgende

Paastand:

 At Generallieutenant Christian Frederik v. Hansen,
 Kammerherre Grev Vilhelm Carl Eppingen Sponneck.
 og Kammerherre Contreadmiral Steen Andersen Bille, ansees med Straf af Embedsfortabelse og Statsfængsel efter Rettens nærmere Bestemmelse, samt at
 Geheimeconferentsraad Anders Sandø Ørsted,
 Geheimeconferentsraad Frederik Ferdinand v. Tillisch,
 Geheimeconferentsraad Christian Albrecht Bluhme
 og Kammerherre Dr. juris Anton Vilhelm Scheel,
ansees med Statsfængsel eller anden Straf efter Rettens nær­mere Bestemmelse.
 Saa paastaaes og, at de Tiltalte med Undtagelse af Ge­heimeconferentsraad v. Tillisch og Kammerherre Scheel In Solidum eller hver for sig tilpligtes til Kongerigets Finantshovedkasse at betale samtlige de i Ordren til Sags Anlæg under §§ 6, 7 og 13 specielt og postviis anførte Summer, dog med Undtagelse af
§ 6 , 1, i) Udgiften for 300 Trainkudske, 35 af 34,703 Rdlr. 6412 Sk. 20,822 Rdlr.

3, d ) Munderingsgjenstande for 1ste Dragonregiment (78,512), ^ s af de forbrugte 45,000

R dlr.

27,000

o) Munderinger for Infanteriets Reserve,

af 44,535 R d lr. 26,715