Side:Sakuntala med Ringen, Skuespil af Kalidasas.djvu/15

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

IX

I. INDERNES FORFATNING OG GUDELÆRE.

(g. m. Lyksaligheds Gudinde Láksmi) var nærmest Opholderen, der, for at frelse Verden, under forskjellige Skikkelser (ni saakaldte „Avatárer“) er nedstegen fra sin salige Himmel. Som Fisk bar han saaledes i Syndfloden den hellige Skrift over Vandene; som Skildpadde hjalp han Guderne med af Verdenshavet at fremkjærne Udødeligheds Drik; som Mand-Løve sønderrev han en af Gudernes seirrige Fjender; som Dverg tog han af en anden Gudefjende Løfte paa saameget Land, som han kunde maale i tre Skridt, og vandrede nu i tre Skridt gjennem Jord, Luft og Himmel; som Kong Rámas undertvang han Sydindien i det Tog, der besynges i Heltedigtet Ramájanam; tilsidst oplivede han Tro og Sædelighed ved at fremtræde som Religionslæreren Buddhas. Thi uagtet Buddhismen bestred Kastevæsenet og forbød alle blodige Offre, stod den en Tidlang fredelig ved Siden af den ældre brahmánske Lære, og først i de nærmeste Aarhundreder efter Chr. begyndte de Forfølgelser og Udvandringer, der have udbredt den i Nabolandene. Sivas (g. m. den bjergfødte Párvati eller Durga) fremtræder i Gudelæren med en vildere Charakteer end Bráhma og Vishnus, nemlig som den, der opliver Verden og tilsidst skal ødelægge den. Midt i Panden har han et tredie Øie, hvis Blik er fortærende Ild; i sin Haarfletning bærer han Gangesflodens Kilde; en Trefork er hans Vaaben og Halvmaanen hans Diadem. Han dyrkedes især i Nordindiens Bjergland under vilde, bacchantiske Dandse.

I nøiere Samqvem med Menneskene, end hine tre Overguder, staae de otte „Verdensvogtere“: Sol og Maane, Ild, Hav og Vind, Helvedernes strænge Gud Jamas, Rigdommens Gud og fremfor Alle „Gudefyrsten“ Indras (g. m. Sátsji), der renser Luften med sin Torden og velsigner Jorden med frugtbar Regn. Hans Vaaben er Regnbuen og Tordenkilen; hans Bolig det livsalige Svárgas med Haver af Ønsketræer, hvor de faldne Krigeren efter Døden samles med Guder og Helte og forlystes ved Gandhárvers Sange og Strengeleg og deilige Apsarásers eller Huldgudinders Dandse. Men Indras er tillige Forkjæmper mod Asúrerne, Gudernes Fjender, der fra Begyndelsen have bekriget dem med Vold og List, og ofte maa han kalde Jordens Helte til Hjælp for at trænge Asúrerne tilbage. At endelig iblandt de