Side:Takt og Tone hvordan vi omgaas.pdf/197

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

191

Venteværelse, undlad da ikke at hilse paa de Tilstedeværende, før De tager Plads.

Hvis De selv er blandt de Ventende, og en indtrædende Person forsømmer at bøje Hovedet, kan De betragte det som en blid Irettesættelse selv at hilse paa Vedkommende.

Hvis De hos en Læge eller Tandlæge har Tur lige før et meget stærkt optaget Menneske, og De selv har nogenlunde god tid, vil det være et Bevis paa Elskværdighed, der altid paaskønnes, at lade Vedkommende gaa foran Dem.

Hvis De taalmodigt har ventet i lang tid, og opdager, at Den, De søgte, slet ikke har været til Stede, eller har ladet haant om sin Konsultationstid ved at dyrke andre Beskæftigelser helt udenfor sit Fag, er De fuldt berettiget til at gaa Deres Vej og søge en anden Specialist.

Skræm ikke i et Venteværelse en Patient ved at fortælle nerveangribende Beretninger fra Deres egen eller Andres Sygdom af samme Art, som f. Eks. hos en Øjenlæge at berette om Tilfælde af pludselig uhelbredelig Blindhed o. 1. Det kan indvirke uheldigt paa nervøse Patienter.


HØFLIGHED PAA GADEN. Alle ved vist, at man paa et Fortov eller en Gangsti har at rette sig efter den paa Stedet gældende Politiforordning for Gadefærdsel. Men Alle synes ikke at vide, at den Yngre altid bør passe at gaa paa venstre side af den Ældre eller Betydeligere, naar man følges. Ligeledes gaar en Herre til venstre for en Dame.

Dette er en flighedsregel, som alle Forældre bør lære deres Børn. Naar de Unge kender den, er det et Bevis paa, at de kommer fra et kultiveret Hjem.

Hilsner paa Gaden. Skikken at tage Hatten af ved