Side:Takt og Tone hvordan vi omgaas.pdf/200

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

194

har passeret, for at studere Vedkommende bagfra. En saadan Interesse vidner ikke om god Tone.

Puf ikke Deres Ledsager i Siden eller hvisk og tisk ikke paa mærkbar Maade for at henlede Opmærksomheden paa en Person, der kommer gaaende mod Dem. Hvis De ønsker at sige: Giv Agt! maa det ske som i et Aandepust, uhørligt og usynligt for dem eller Den, der gaar Dem forbi.

Hvis det er Dem selv, der er Genstand for en saadan maaske smigrende, men mindre taktfuld Interesse, lad da ikke den mindste Bevægelse røbe, at De har bemærket den, men lad de nysgerrige Forbipasserende være som Luft for Dem.

En Herre kan ikke standse en Dame paa Gaden, medmindre han staar hende saa nær, at dette sker ganske uvilkaarligt og naturligt.

Det bliver en Dames Sag at standse og begynde en Samtale med en Herre. Hun bør ikke gøre det, hvis han er hende fremmed, medmindre hun har Garanti for hans Tænkemaade og Optræden overfor kvinder, kort sagt fuld Tillid til hans Ridderlighed. Ubetænksomhed paa det Omraade har ofte ført unge Piger ind paa en farlig Glidebane. Det ses ofte først, naar det er for sent.

En ung Dame bør ogsaa være forsigtig med at lade sig følge hjem fra Selskab i en sen Nattetime af en Herre, der er hende ubekendt.


JERNBANER OG SPORVOGNE. Vær ikke højrøstet i Tale og Latter i en Jernbanekupé, selv om De befinder Dem i et animeret Selskab. Den Art støjende Munterhed gør ikke noget heldigt Indtryk paa ensomme og nøgterne Medrejsende.

Vær forsigtig med under en Jernbanetur at tale med andre Passagerer om fælles Bekendte. Samtalen