Side:Takt og Tone hvordan vi omgaas.pdf/203

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

197

Træng ikke paa for at komme op i en Sporvogn, saa at De bidrager til det Haandgemæng, der paa søgte Holdepladser uafladelig danner sig. Husk, at der straks kommer en ny Vogn, og at Sagen ikke er et Slagsmaal værd.

Naar det ikke gælder lange Distancer, vælg da at spasere. Det er nærmest en Vanesag, og intet er sun- dere end at bruge sine Ben.

Biler og Vogne. Vær ligesaa gæstfri med Deres Køretøj eller Bil, som De er det med Deres Hjem. Man ser ofte Mangel paa Hensyn hos Folk, der ejer egen Befordring, og det er dog en saa ringe Ulejlighed og Bekostning at vise Venlighed paa det Punkt. Man bør huske at telefonere til nærboende Venner, med hvem man skal sammen i Selskab, om man ikke skal hente dem; man bør spørge, om Naboer eller Venner ikke har Lyst til at følge med paa en Køretur.

Man bør, naar et Uvejr bryder løs, eller andet kommer paa, være velvillig med at køre Folk hjem eller laane dem Vognen dertil.

Stands ogsaa Deres Vogn paa en støvet Landevej, naar De er paa Vej til Stationen, og har plads nok, og tag en tilfældig tungtbelæsset og forhedet Vejfarende op, der har samme Maal.

Den venlige Tanke vil blive modtaget med Taknemlighed.

Enhver, man tager med i sin Vogn, selv en Vejfarende, man ikke kender, bliver med det samme Ens Gæst, som man byder den bedste Plads.

Man kan, ved at vise lidt Forekommenhed og Omtanke med sin Vogn eller sin Bil, bibringe sine Omgivelser et Indtryk af Elskværdighed, som langtfra staar i Forhold til den Tjeneste, der udvises. Man handler saaledes paa en Maade i egen Interesse.

Den, der bør vises mest Hensyn, sidder til højre i