Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/411

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Der regnes: n = 4, r = 800, altsaa er F0 = 15cm.2. Den frie Længde regnes til 0,7.l = 5,6m., hvorved:

.

Antages nu e = 8cm. (passer for Profil Nr. 22), bliver e.f0 = 40, og idet = ca. 6 (se forrige §), faas:

.

For at faa dette Areal maa vi imidlertid bruge Profil-Nr. 30, for hvilket e = 10cm, , og disse Værdier give:

.

2 Stkr. -Jærn, Pr.-Nr. 30, have et Areal paa 117,6cm.2, saa dette Profil er tilstrækkeligt.

Hvis Kraften havde virket centralt, kunde man netop have benyttet Pr.-Nr. 22 (efter Eulers Formel med Sikkerhed 5).

Opg. 37. En hul, cirkulær Støbejærnssøjle med plane Endeflader og 5m. Højde skal bære 23ts., der virker med en Excentricitet paa 10cm.; bestem Dimensionerne.

Opg. 38. En Svejsjærns-Sejle med plane Endeflader og 6.4m. Højde skal dannes af to -Jærn som i Exemplet ovenfor. Belastningen er 20ts., og den virker med en Excentricitct paa 7cm., idet Angrebspunktet ligger paa den med -Jærnenes Krop parallele Symmetriaxe. Bestem Profil-Nummeret.

§ 66. Søjler og Trækstænger, paavirkede til Bøjning af Kræfter vinkelret paa Længderetningen. Hvis man foruden et centralt Tryk eller Træk ogsaa har bøjende Kræfter vinkelret paa Længderetningen, kan man gaa frem ganske som i forrige Paragraf. For at antyde Methoden tage vi en Søjle med et centralt Tryk P og en ensformig fordelt Belastning p pr. Længdeenhed, vinkelret paa Axen; Søjlen er simpelt understøttet i begge Ender. I et vilkaarligt Punkt i Afstanden x fra den ene Ende er Nedbøjningen y, og Momentet her bliver:

.